Ilmoitukset

Kunniakirjan jakotilaisuus 9.6 klo. 18:00

Laivuri!

Meillä on ilo kutsua teidät laivuridiplomien jakotilaisuuteen tiistaina 9.6.2020 klo 18, ravintola Seglis, Niemeläntie 14, Vaskiluoto.

Vallitsevista Covid 19 epidemia rajoituksista johtuen koskee kutsu vain yhtä henkilöä.

Kahvitarjoilu.

Jos olet estynyt tulemaan, ilmoita siitä komm@vanaviga.fi

 

Med vänlig hälsning – Ystävällisin terveisin

Vasa Navigationssällskap r.f. – Vaasan Navigaatioseura r.y.

Ilmoitukset

Jäsenkirje 2/2020


Liittoseminaari ja Navigaatioliiton vuosikokous Helsingissä 14-15.3.2020.

Navigaatioliiton liittohallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana kun erovuorossa olevat jäsenet valittiin uudelleen. Uusia hallitusjäsenehdokkaita ei ollut.
Vuosikokouksen jälkeisessä liittohallituksen kokouksessa päätettiin siirtää kevään valtakunnallinen laivuritutkinto (17.4) syksyyn, 25.9.2020 koska koronavirusepidemia on johtanut useiden kansalaisopistojen sulkemiseen eikä kursseja voida siten kevään aikana saattaa loppuun. Ajatuksena on voida antaa loppu opetus syksyllä ja järjestää tutkinto heti perään. Opistojen sulkeminen aiheuttaa myös sen ettei kevään aikana tutkintotilojakaan ole välttämättä saatavilla.

Vuosikokous sujui muuten rutiinien mukaan. Toimintakertomus, tilinpäätös ja budjetti hyväksyttiin muutoksitta.

Tutkintolautakunnan puheenjohtaja Pekka Poutanen ei enää halunnut jatkaa toimessa. Hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Juha Pitkänen ja varapuheenjohtajaksi liiton puheenjohtaja Heimo Valtonen. Komentajakapteeni Kai Korolainen tuli merivoimien edustajaksi tutkintolautakuntaan.

Tutkinnonuudistustyö jatkuu. Juha Pitkänen esitteli seminaarissa ehdotusta uudeksi tutkintomalliksi, jota vielä tullaan jkv muuttamaan. Liittohallitus hyväksyi esityksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Tavoitteena on saada uusi saaristonavigoinnin tutkinomalli käyttöön keväällä 2021. Tutkinto jakautuu kahteen moduuliin, joista kummastakin on saatava vähintään 50% oikein jotta tutkinto voidaan hyväksyä. Moduuli 1 koskee vesiliikennelakia ja muita määräyksiä ja moduuli 2 navigointia. Moduuli 2 on isompi ja siihen kuuluu myös reittisuunnittelutehtävä ja maisemanavigointikysymys. Lisäksi kysymyksiä esim merimiestaitoihin liittyen ja perinteistä merikortin lukua ja paikanmääritystä koskevia kysymyksiä.


Kysymysten määrää lisätään ja monivalintatehtäviä on enemmän, laskemista vähemmän. Kokonaispistemääräksi tulee 60, joista n 20 määräyksistä ja n 40 navigoinnista. Vapaiden vastausten kirjoitustilaa rajoitetaan niin että siihen mahtuu lyhyt vastaus ja varsinaiset laskutoimitukset tehdään erilliselle konseptipaperille.


Epäonnisimmassa tilanteessa, jossa oppilas ei osaa määräyksistä juuri mitään mutta halllitsee täydellisesti navigoinnin voi tulla hylätyksi 49 pisteellä kun alin hyväksymisraja on 30 pistettä olettaen että molemmista osioista on saanut vähimmäispisteet joilla läpäisee.
Ajatuksena on tehdä koulutuksesta ja tutkinnosta sellainen että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä nyt kun erilaiset navigoinnin sähköiset apuvälineet ovat arkipäivää unohtamatta kuitenkaan perinteisiä merikartta – kompassi -suuntimataitoja.


Tarkoitus on myöhemmin kun tutkintomalli alkaa olla valmis, lähettää opettajille testiversio kokoilua ja kommentteja varten.

Richard Vaenerberg kertoi tilaisuudessa uudesta 1.6.2020 voimaan astuvasta vesiliikennelaista. Se saataneen liitteenä uuden rannikkolaivurioppikirjan mukaan ensi syksyn kursseille. Asiasta löytyy lisää tietoa Traficomin sivuilta https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020 ja itse laki Finlexistä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782#Pidp447225872

Johtaja Esa Sirkiä Väylävirastosta kertoi maamme vesiväylistä joista lähinnä kauppamerenkulkua palvelevia väyliä hoitaa valtio ja veneilyreittejä kunnat ja veneilyjärjestöt ym. https://vayla.fi/vesivaylat
Lisäksi informoitiin uudesta korkeusstandardista N2000 https://vayla.fi/ammattimerenkulku/n2000-korkeusjarjestelma johon merenpinnan korkeus tullaan sitomaan. Tämä järjestelmä on yhteinen Itämeren alueen valtioiden kesken. Se tulee korvaamaan aiemman keskivedenkorkeuden, joka vaihteli vuodesta toiseen. Uusi järjestelmä käyttää referenssinä kiinteää maankuoreen sidottua korkeusarvoa. Uusi järjestelmä tulee näkymään merikartoissa sitä mukaa kuin niitä uudistetaan. Merikartoista vastaa Traficom. https://ilmatieteenlaitos.fi/keskivesitaulukot


Klaus Stenvall
Kommodori
Liittohallituksen jäsen.

Ilmoitukset

CEVNI-kurssi

Tervetuloa Navigaatioseuran CEVNI-kurssille. Kurssi kattaa Euroopan sisävesiliikenteen säännöt. CEVNI-kurssi ja tutkinto ovat Suomen Navigaatioliiton ja SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) vaatimusten mukainen. Tentin läpäistyään siitä saa todistuksen Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan hakemusta varten.

Kurssi pidetään kahtena iltana 14. ja 15.10. klo 18 Moottorivenekerhon kerhotalolla Vaskiluodossa. Jälkimmäisenä iltana pidetään myös tentti (45 min), jonka läpäistyä saa SPV:n todistuksen. Tentissä saa olla kirja mukana.

Osallistumismaksuun kuuluu SPV:n kirja, materiaalit, tentti sekä kahvit. Kursille otetaan max 10 osallistujaa. Kurssi järjestetään suomeksi.

 

Aika: 14. ja 15.10 klo 18

Paikka: VMK:n kerhotalo  (Duvaldtintie 6, Vaskiluoto 65170 Vaasa)

Mukaan muistiinpanovälineet

Maksu: paikan päällä, tasaraha 40€

Ilmoittautuminen tästä: https://forms.gle/fVvWZbR6SbByVcQR6

 

CEVNI -säännöstö antaa liikennesäännöt kohtaamis- ja ohittamistilanteita varten ja kun alukset lähestyvät toisiaan leikkaavista suunnista. Tarkat säännöt annetaan myös alusten kääntymisestä, lähdöstä kiinnittymispaikalta, satamaan tai toissijaiselle vesitielle sisäänmenosta ja poistumisesta, kulusta siltojen ali, patoaukkojen ja sulkujen läpi sekä navigoinnista rajoitetussa näkyvyydessä. CEVNI:ssä on myös sääntöjä alusten asiakirjoista, tunnistemerkinnöistä, valoista ja merkkikuvioista, äänimerkinannosta, radioviestinnästä, tutkan ja AIS -laitteen käytöstä, kiinnittymisestä penkereeseen, ankkuroinnista, jätehuollosta ja viranomaisten tekemistä tarkastuksista. Vesiteiden liikennemerkit (noin 100 kpl) ja valo-opasteet sekä kulkuväylien merkintä poijuin ja penkereellä olevin merkkitauluin kuvataan myös säännöissä.

Ilmoitukset

Diplominjakotilaisuus

Diplominjakotilaisuus

Vaasan Navigaatioseuran diplominjakotilaisuus järjestetään Ravintola Seglisilla, Niemeläntie 14, 65100 Vaasa, tiistaina 4.6.2019, klo 19:00. Illan ohjelmassa on diplomien jako uusille joulukuun ja huhtikuun kippareille, Vaasan Navigaatioseuran kiertopalkinton ”Vuoden Kippari” jako, kahvitarjoilu ja sekä vapaata seurustelua.

Jokainen, joka saa tutkintotodistuksen, saa henkilökohtaisen kutsun!

Tilaisuuden lopussa voit ostaa lippuja, viirejä, merkkejä ….

Tervetuloa entiset ja uudet kipparit perheen ja ystävien kera!

Järjestelyjen helpottamiseksi ilmoittauduthan kahvitarjoiluun 30.5. mennessä sähköpostiosoitteeseen komm@vanaviga.fi.

Tervetuloa Hallitus

Ilmoitukset

Paukkuliivien huoltoilta 24.4.2019

Hei,

Keskiviikkona 24.2. klo 18-21 järjestää Fantoy (Opistokatu 11, Vaasa) huoltoillan paukkuliiveille, yhteistyössä Vaasan Merenkyntäjien, Vaasan moottorivenekerhon ja Vaasan navigaatioseuran kanssa. Kaasupatruuna ja laukaisumekanismi maksavat tuolloin vaihdon yhteydessä 10€/kpl  ja itse työ on maksuton. Ilmatäytteiset pelastusliivit pitää tarkastaa, olivatpa ne olleet käytössä tai eivät. Ilman vuosittaista tarkastusta voi ilmatäytteinen pelastusliivi lakata toimimasta.

Ystävällisin terveisin

Vaasan Navigaatioseura r.y.

Klaus Stenvall, kommodor

Ilmoitukset

SRC/VHF kurssin päivämäärät muuttuneet

Navigaatioseura järjestää yhteistyössä Vaasan Meriosaston kanssa suomenkielisen rannikkolaivurin radiotodistus (SRC/VHF) -kurssin maaliskuussa.

Uudet päivämäärät ovat
ma 4.3
ma 11.3
ma 18.3.
+ tentti (tarkentuu myöhemmin)

Koulutusillat alkavat klo 17.30 ja lopetus viimeistään klo 20.30.

Ilmoitukset

SRC/VHF Kurssi

Navigaatioseura järjestää yhteistyössä Vaasan Meriosaston kanssa suomenkielisen rannikkolaivurin radiotodistus (SRC/VHF) -kurssin maaliskuussa.

Koulutusillat ovat:
Ma 4.3.2019
To 7.3.2019
Ma 11.3.2019
+ tentti (tarkentuu myöhemmin)

Koulutusillat alkavat klo 17.30 ja lopetus viimeistään klo 20.30.
Paikkana sotilaskoti (Korsholmanpuistikko 6, 65100 Vaasa).
Kurssin hinta on 30€/henkilö ja tentti 90€/henkilö (liikenneviraston määräämä).
Kurssille otetaan max 30 henk. Ilmoittautuminen allaolevasta linkistä:

https://goo.gl/forms/HaQ0vKI0hZkGYiY52   ”

______________________________________________________________________________

En  svenskspråkig (SRC/VHF) kurs ordnas av Korsholms vuxeninstitut mera information på:

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/sok-och-anmal-dig-till-kurser/visa/4408-510204-vhf-radiotelefoni-src-kusttrafikcertifikat

Med vänlig hälsning – Ystävällisin terveisin
Vasa Navigationssällskap r.f. – Vaasan Navigaatioseura r.y.

Ilmoitukset

Vene-19

Parahin jäsen

Vierailemme Vene-19 messuille Helsingissä 9. helmikuuta

Aiempina vuosina on tullut moitteita siitä että seura on tiedottanut messumatkasta turhan myöhäisessä vaiheessa ja hallitus on päättänyt toimia paremmin ja tiedotamme nyt hyvissä ajoin tulevasta matkasta.

Seura on varannut 20 matkaa Vene-19 messuille lauantaina helmikuun 9 päivänä ja tarjoaa niitä nyt seuran jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen 65€ hintaan henkilöltä. Jos tilaa on, voi myös jäseneksi kuulumaton tulla matkalle mukaan, hintaan 75€ henkilöltä.

Hintaan kuulee meno-paluu matka junalla sekä sisäänpääsy venemessuille. Matkalle voi ilmoittautua klikkaamalla seuraavaa linkkiä tai kirjoittamalla se webselaimeen: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Vaasan Navigaatioseura järjestää matkan seuraavilla ehdoilla:

  • Vaasan Navigaatioseura r.y. myy matkan pakettina, joka sisältää meno-paluu junalipun Vaasa – Helsinki (Pasila) ja sisäänpääsylipun venemessuille. Juna- tai messulippua ei voi ostaa erikseen.
  • Lasku lähetetään s-postin kautta. Maksuaika 5 päivää. Jos s-posti on viallinen, matka myydään seuraavalle jonossa oleva henkilölle.
  • Ostettua matkaa ei voi palauttaa.
  • Jos matkustaja haluaa muuttaa matkan ajankohtaa, hän tekee sen itse ja maksaa itse mahdolliset lisäkustannukset.
  • Matka vahvistetaan vasta kun matka on maksettu ja näkyy seuran tilillä. Lippu lähetetään s-postin kautta matkustajalle.
  • Matkustaja vastaa itse omasta lipusta.
  • Eräpäivänä maksamaton matka myydään seuraavalle jonossa olevalle henkilölle.

Jos kiinnostus matkaa kohtaan on suurta voi seura koittaa hankkia lisää lippuja.

Aikataulu:
Vaasa – Helsinki (Pasila): 06:48 – 10:29 Helsinki (Pasila) – Vaasa: 16:24 – 20:10

Vaasan Navigaatioseuran hallitus

Ilmoitukset

Jäsenkirje 1/2018

Parahin jäsen

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura r.y:llä on menossa 61 toimintavuosi ja samalla vuosi, jolloin jokunen asia toiminnassamme tulee muuttumaan.

Suurin muutos on, että seuramme on ottanut käyttöön uudet ”raikkaammat” kotisivut, www.vanaviga.fi. Uusien kotisivujen tarkoituksena on toimia aktiivisena tiedonvälittäjänä seuran jäsenille. Kotisivulla julkaistaan tietoa ja uutisia seuran tapahtumista ja mitä on suunnitteilla. Käy katsomassa mitä sieltä jo tähän mennessä löytyy.

Seura on kevään aikana vaihtanut jäsenrekisteri ohjelmansa. Uusi ohjelma helpottaa jäsenasioiden hoitamista ja laskutusta. Vanhan ohjelman toiminta alkoi loppuvaiheessaan olla kovin epävarmaa ja aiheutti erilaisia ongelmia tiedon kulussa jäsenille. Seuran hallitus pahoittelee näistä ongelmista aiheutuneita haittoja ja toivovat jäseniltä ymmärrystä asian suhteen.

Te, jotka jo olette ilmoittaneet sähköpostiosoitteenne, tulette lähiaikoina saamaan sähköpostia osoitteesta

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf flomembers@floapps.com” Ja otsikolla

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf – aktivoi jäsentietosi”.

Aktivoimalla jäsentiedot seuran jäsenrekisteriin voi jokainen jäsen muuttaa yhteystietojaan ja lisäksi kirjata mitä navigaatio kursseja on suorittanut. Tarkista myös roskapostilaatikkosi, että tiedotteet eivät ole vahingossa joutuneet sinne.

Tämä jäsenkirje ja jäsenmaksun laskutus vuodelle 2018 ovat ensimmäinen uuden jäsenrekisteriohjelman avulla tehtävä suurempi lähetys.

Vaasan Navigaatioseura on aloittanut yhteistyön Vaasan Meripuolustuskillan (MPK-Vaasa) kanssa tarkoituksenaan ensi vuodesta lähtien järjestää käytännön veneenkuljettaja koulutusta. Lisätietoa yhteistyökuvioista tulee syksyn aikana.

Navigointikursseja tullaan järjestämään Vaasassa sekä suomeksi että ruotsiksi ja Mustasaaressa ruotsiksi.

Tämän toimintavuoden aikana Vaasan Navigaatioseuran hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt

Kommodori Ann Christine Sjöblom         Vara kommodori ja sihteeri Kari Lapveteläinen

Rahastonhoitaja Sten-Ole Lund                Jäsen Klaus Stenvall

Jäsen Johan Bertlin                                      Jäsen Jonny Sandvik

Jäsen Johanna Hagman                              Jäsen David Szymanski

Lämmintä ja ihanaa kesää aktiivisen veneharrastuksen parissa toivottaa

Vaasan Navigaatioseuran hallitus