Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2001

Tentamenstillfällen

Tentamenstillfällen för de olika skepparexamina har hållits den 14 december 2000 och den 20 april 2001 vid Vasa Arbis. I decembertentamen godkändes följande nya skeppare/medlemmar:

Skärgårdsskeppare (*): Carina Ahlnäs, Ossian Ahlnäs, Berit Antus, Niclas Back, Jens Berglund, Timo Berglund, Kristian Bjons, Jarmo Blomster, Anna Forsberg, Pekka Haapanen, Merja Heinonen, Daniel Heinull, Christoffer Helgas, Ronny Holmlund, Nina Häggdahl, Mikko Joupperi, Karin Kainlauri, Juha Karvala, Mikael Kaustinen, Martti Lehtimäki, Kjell Lidfors, Patrik Långs, Tua Nordqvist, Jan Nybäck, Andreas Nymark, Boris Pörnull, Tom Siegfrids, Maria Smedlund, Magnus Strandberg, Stefan Strandberg, John-Erik Svens, Ari Vahtera, Milla Valento och Seppo Valkealahti.

Kustskeppare (**): Pekka Haapanen och Mikko Joupperi.

Resultatet från apriltentamen har ännu inte bekräftats av examensnämnden. Navigationssällskapet gratulerar de nya skepparna och hälsar dem välkomna som medlemmar.

Utdelning av skeppardiplom

Utdelning av skeppardiplom ordnas torsdagen den 14 juni kl 18 på restaurang Seglis. Nya och »gamla« skeppare med familjer är välkomna!

Navigationssällskapet bjuder på kaffe med dopp. Efter diplomutdelningen finns det möjlighet att köpa kokarder, gradbeteckningar och kompetensvimplar.

Observera att diplomen bör avhämtas personligen.

Sommarutflykt

Sommarens familjeutflykt är planerad till lördagen den 4 augusti. Vi samlas kl 18.00 i positionen Lat. 63° 14,3´ N, Lon. 22° 02,7´ O. Det går bra att komma med antingen båt eller bil. På programmet finns bl.a. en historisk guidning samt lekar. Efteråt badar vi bastu och avnjuter en lätt kvällsbit.

Övriga aktiviteter

Ett besök vid Sjöhistoriska muséet i Brändö är planerat till onsdagen den 16 maj klockan 18.30. Till hösten ser vi fram emot en exkursion till något båtvarv. En kryssning med RG-line när trafiken kommit igång finns också med i planerna.

Aktuell information om våra aktiviteter publiceras på Anslagstavlan i Vasabladet. Följ därför med Anslagstavlan, eller besök då och då Navigationssällskapets hemsida på adressen www.nic.fi/~navis. E-post till sällskapet kan sändas på adressen navis@nic.fi.

Navigationssällskapets styrelse 2001

Kommodor Stig Brink
Vicekommodor Lars Kukkonen
Kassör, medlemsregister Lars Tammelin
Sekreterare Yngve Svarvar
Ledamöter Ole Audas
Paul Håkans
Ulf Hägglund
Bengt Ståhl

Medlemsavgiften för 2001

Med detta brev följer en bankgiroblankett för medlemsavgiften år 2001. Betala senast den 25 maj och kom ihåg att uppge referensnumret.