Notiser

Kurser våren 2020

Navigation 2, kustnavigation

Navigation 2, kustnavigation

CEVNI, navigation på Europas inlandsvatten

  • Onsd. 29.4 – 13.5, Kulturhuset, Vuxeninstitutets grupprum

VHF-DSC, Kusttrafikcertifikat

  • Oravais förvaltningshus, lörd. – sönd. 16 – 17.5 kl 10.00 – 16.00
Notiser

CEVNI kurs på finska

Tervetuloa Navigaatioseuran CEVNI-kurssille. Kurssi kattaa Euroopan sisävesiliikenteen säännöt. CEVNI-kurssi ja tutkinto ovat Suomen Navigaatioliiton ja SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) vaatimusten mukainen. Tentin läpäistyään siitä saa todistuksen Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan hakemusta varten.

Kurssi pidetään kahtena iltana 14. ja 15.10. klo 18 Moottorivenekerhon kerhotalolla Vaskiluodossa. Jälkimmäisenä iltana pidetään myös tentti (45 min), jonka läpäistyä saa SPV:n todistuksen. Tentissä saa olla kirja mukana.

Osallistumismaksuun kuuluu SPV:n kirja, materiaalit, tentti sekä kahvit. Kursille otetaan max 10 osallistujaa. Kurssi järjestetään suomeksi.

 

Aika: 14. ja 15.10 klo 18

Paikka: VMK:n kerhotalo  (Duvaldtintie 6, Vaskiluoto 65170 Vaasa)

Mukaan muistiinpanovälineet

Maksu: paikan päällä, tasaraha 40€

Ilmoittautuminen tästä: https://forms.gle/fVvWZbR6SbByVcQR6

 

CEVNI -säännöstö antaa liikennesäännöt kohtaamis- ja ohittamistilanteita varten ja kun alukset lähestyvät toisiaan leikkaavista suunnista. Tarkat säännöt annetaan myös alusten kääntymisestä, lähdöstä kiinnittymispaikalta, satamaan tai toissijaiselle vesitielle sisäänmenosta ja poistumisesta, kulusta siltojen ali, patoaukkojen ja sulkujen läpi sekä navigoinnista rajoitetussa näkyvyydessä. CEVNI:ssä on myös sääntöjä alusten asiakirjoista, tunnistemerkinnöistä, valoista ja merkkikuvioista, äänimerkinannosta, radioviestinnästä, tutkan ja AIS -laitteen käytöstä, kiinnittymisestä penkereeseen, ankkuroinnista, jätehuollosta ja viranomaisten tekemistä tarkastuksista. Vesiteiden liikennemerkit (noin 100 kpl) ja valo-opasteet sekä kulkuväylien merkintä poijuin ja penkereellä olevin merkkitauluin kuvataan myös säännöissä.

Notiser

Diplomutdelningstillfälle

Diplomutdelningstillfälle

Vasa Navigationssällskap ordnar diplomutdelning  på restaurang Seglis,  Uddnäsvägen 14, 65170 Vasa, tisdagen den 4.6.2019, kl. 19:00. Kvällens program är utdelning av diplom till nya skeppare från december och april, utdelning av Vasa Navigationssälskaps vandringspris ”Årets Skeppare”, kaffeservering och mingel.

Alla som erhåller diplom får en personlig inbjudan!

I slutet av tillställningen kan man köpa flaggor, vimplar, märken…

Välkommen ”gamla” och nya skeppare med familjer och vänner!

För att underlätta för arrangemanget vill vi ha din anmälan senast 30.05.2019 till e-post komm@vanaviga.fi.

Välkomna Styrelsen

Notiser

Servicekväll för uppblåsbara flytvästar 24.4.2019

Onsdagen den 24.4. kl 18-21 anordnar Fantoy (Institutsgatan 11, Vasa) tillsammans med Vaasan Merenkyntäjät, Vaasan moottorivenekerho och Vasa navigationssällskap en servicekväll för uppblåsbara flytvästar. Vid byte av patroner kostar patronerna och/eller utlösaren 10€ styck och själva servicen är kostnadsfri denna kväll. Uppblåsbara räddningsvästar måste inspekteras oavsett om de varit använda eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta att fungera!

Med vänlig hälsning –

Vasa Navigationssällskap r.f.

Klaus Stenvall, kommodor

Notiser

Finska VHF kursens kurskvällar ändradeNavigaatioseura järjestää yhteistyössä Vaasan Meriosaston kanssa suomenkielisen rannikkolaivurin radiotodistus (SRC/VHF) -kurssin maaliskuussa.

Uudet päivämäärät ovat
ma 4.3
ma 11.3
ma 18.3.
+ tentti (tarkentuu myöhemmin)

Koulutusillat alkavat klo 17.30 ja lopetus viimeistään klo 20.30.Notiser

SRC/VHF Kurs

En  svenskspråkig (SRC/VHF) kurs ordnas av Korsholms vuxeninstitut mera information på:

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/sok-och-anmal-dig-till-kurser/visa/4408-510204-vhf-radiotelefoni-src-kusttrafikcertifikat

______________________________________________________________________________

Navigaatioseura järjestää yhteistyössä Vaasan Meriosaston kanssa suomenkielisen rannikkolaivurin radiotodistus (SRC/VHF) -kurssin maaliskuussa.

Koulutusillat ovat:
Ma 4.3.2019
To 7.3.2019
Ma 11.3.2019
+ tentti (tarkentuu myöhemmin)

Koulutusillat alkavat klo 17.30 ja lopetus viimeistään klo 20.30.
Paikkana sotilaskoti (Korsholmanpuistikko 6, 65100 Vaasa).
Kurssin hinta on 30€/henkilö ja tentti 90€/henkilö (liikenneviraston määräämä).
Kurssille otetaan max 30 henk. Ilmoittautuminen allaolevasta linkistä:

https://goo.gl/forms/HaQ0vKI0hZkGYiY52


Med vänlig hälsning – Ystävällisin terveisin
Vasa Navigationssällskap r.f. – Vaasan Navigaatioseura r.y.

Notiser

Båt-19

Bästa medlem

Vi besöker Båt-19 mässan i Helsingfors den 9 februari.

Många medlemmar har påpekat att föreningen informerade i senaste laget om resan tidigare år. Styrelsen bättrar sig nu i detta avseende och går i god tid ut med information om den kommande resan.

Föreningen erbjuder de 20 snabbaste följande resa till Båt-19, lördag 9 februari 2019 till priset av 65.00 €/person för sällskapets medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 75 euro per person.
I priset ingår tågresa tur-retur till Helsingfors samt inträdet till båtmässan. Anmälan till resan görs genom att klicka på följande länk eller genom att skriva in adressen i din web-läsare: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Denna resa ordnas av Vasa Navigationssällskap r.f. enligt följande villkor:

  • Vasa Navigationssällskap säljer resan som ett paket, som inkluderar tågresa tur-retur Vasa – Helsinfors(Böle) och inträdesbiljett till själva båtmässan. Varken tågbiljett eller mässbiljett går att köpa skilt.
  • Fakturan för resan skickas via e-post med 5 dagars betalningstid. Om e-posten är felaktig så går resan till nästa i kön.
  • Köpt resa återbetalas inte.
  • Ifall den resande vill ändra tiden på resan så gör den resandet det själv och betalar ev. tilläggskostnader själv
  • Resan bekräftas till den resande först när resan är betald. Biljetterna skickas via e-post till den resande.
  • Var och en har ansvar för sina egna biljetter
  • Obetald resa på förfallodagen går till nästa i kön.

Om intresset är stort kan föreningen försöka skaffa mera biljetter.

Tidtabell:
Vasa – Helsingfors (Böle): 06:48 – 10:29 Helsingfors (Böle) – Vasa: 16:24 – 20:10

Styrelsen för Vasa Navigationssällskap

 

 

Notiser

Nya skeppare 2018

Diplomutdelningstillfälle

Den 5:e juni delades skeppardiplom ut på Restaurang Seglis till de som avlagt skepparexamen antingen i december eller april.

Nedan de nya skepparna.

De som inte var med på diplomutdelningen kan hämta sina diplom från Wasa Segelförenings kansli 26.6 eller 28.6 från kl 18:00.

Diplomen finns endast tillgängliga dessa datum.

Diplomien jakotilaisuus

Joulukuun ja huhtikuun laivuritutkinnon suorittaneille jaettiin laivuridiplomit tiistaina 5. kesäkuuta Ravintola Segliksessä.

Alla uudet kipparit.

Ne jotka eivät päässeet osallistumaan diplominjakotilaisuuteen voivat hakea diplomit  Wasa Segelförenings kansliasta 26.6 tai 28.6 alkaen 18:00.

Diplomeja ei ole saatavana muina kuin yllä mainittuina aikoina.

 

Skärgårdsskeppare – Saaristolaivurit 2018

Saaristolaivuri 2018, Vaasa

Skärgårdsskeppare 2018, Korsholm

Skärgårdsskeppare 2018, Vasa

Kustskeppare _ Rannikkolaivurit 2018

Kustskeppare 2018, Korsholm

Rannikkolaivurit 2018, Vaasa

 

Notiser

Nytt Kontonummer

Nytt kontonummer

 

Bästa medlem,

Vasa Navigationssällskap r.f. har bytt bank till Kvevlax Sparbank, vilket föranleder att våra bank uppgifter förändras. Detta innefattar dels IBAN-kontonumret såväl som SWIFT/BIC koden.

Om du använder dig av internetbank där mottagarens kontonummer sparas för framtida betalningar, kom då ihåg att uppdatera vårt kontonummer där.

 

Våra nya bankuppgifter är:

IBAN
FI21 4958 0010 0875 79

BIC
ITELFIHH

Bank
Kvevlax Sparbank (Kvevlax-kontoret)

 

Vårt gamla konto i Aktia Bank kommer att fungera till utgången av maj månad, varefter det avslutas. Det här innebär att betalningar som dirigeras dit registreras fram till och med 31.05.2018. Därefter kommer betalningar gjorda till Aktia Bank att returneras till betalaren (studsa tillbaka) med några dygns fördröjning.

Tack för din förståelse!