Nyheter

Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2020

Förbundsseminarium och årsmöte 14-15.3.2020 i Helsingfors.

Förbundsstyrelsens fortsätter med samma medlemmar eftersom de som var i tur att avgå blev återvalda. På styrelsemötet efter årsmötet beslöt man att utsätta vårens examenstillfälle (17.4.) till september, 25.9.2020 eftersom den pågående Corona epidemin har lett till att många medborgarinstitut har lagt ner all kursverksamhet för säsongen ( bl.a. Korsholms vuxeninstitut) och man inte har möjlighet att fullfölja undervisningen och ordna examen då faciliteterna är stängda. Tanken är att man kan fullfölja kursen på hösten i september och sedan delta i examen.

Annars förlöpte årsmötet enligt rutinerna, årsberättelse, bokslut, budget blev godkända utan ändringar.

I examensnämnden gjordes smärre förändringar när Pekka Poutanen avgick och Juha Pitkänen valdes till nämndens ordförande med förbundsstyrelsens ordförande Heimo Valtonen som vice och kommendörkapten Kai Korolainen träder in som marinens representant.

Arbetet med examensreformen fortsätter och tanken är att ny examensform tas i bruk för skärgårdskursen våren 2021. Examen delas upp i två moduler och i båda modulerna skall man uppnå minst 50% rätt för godkännande; modul 1 är sjötrafiklag och andra bestämmelser och modul 2 är navigation och sjömanskap. Totala poängantalet höjs till 60 och antalet frågor kommer att öka men räkneuppgifterna blir färre. Det torde bli flera flervalsfrågor och skrivutrymmet i frågor som kräver ett fritt svar begränsas. Vid räkningar skrivs bara svaret på blanketten medan själva uträkningen görs på konceptpapper. Tanken är att mera kunna utvärdera praktiska färdigheter i modern navigering med all den elektronik et.c. som står till buds, utan att glömma den traditionella sjökortsnavigeringen med positionsbestämning och ruttplanering och visuell navigering med hjälp av landmärken, sjömärken etc..
Ca 40% av poäng från bestämmelser och ca 60% från navigeringen.
I ett hypotetiskt värsta fall kan man bli underkänd med 49 poäng av 60 möjliga (kan allt om sjökort och navigering med ”inget” om bestämmelserna).
Senare kommer ett test prov att skickas till lärarna så man kan ännu korrigera eventuella brister eller oändamålsenligheter.

Vid seminariet berättade Richard Vaenerberg om den nya sjötrafiklagen som träder i kraft 1.6.2020. Lagen kan läsas på https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190782#Pidp447225872 . Den lär hinner inte tryckas på svenska med i den nya skärgårdsnavigationsboken som kom ut på finska i höstas och som nu delvis är översatt till svenska. Mera info finns också på Traficoms hemsidor https://www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020 https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020

Juha Pitkänen höll ett 2 timmars föredrag om examensreformen.

Direktör Esa Sirkiä från Väylä (trafikledsverket) berättade om våra olika farleder (https://vayla.fi/web/sv/farleder )och informerade om den nya höjdreferensen N2000 https://vayla.fi/ammattimerenkulku/n2000-korkeusjarjestelma. Nya nivån är samma i hela Östersjöområdet. Havsvattenståndet kommer i framtiden alltid att referera till denna N2000 nivå som är fastställd till fast mark och inte som tidigare till ett medelvattenstånd som ju varierar från år till år. Ni kan läsa mera om den nya nivån t.ex. på meteorologens hemsidor (https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/teoretiska-medelvattnet ).
Förändringen kommer att synas i sjökorten allt eftersom man uppdaterar dem. Traficom står för sjökorten.

Klaus Stenvall
Kommodor
Medlem av förbundsstyrelsen.

Notiser

Kurser våren 2020

Navigation 2, kustnavigation

Navigation 2, kustnavigation

CEVNI, navigation på Europas inlandsvatten

 • Onsd. 29.4 – 13.5, Kulturhuset, Vuxeninstitutets grupprum

VHF-DSC, Kusttrafikcertifikat

 • Oravais förvaltningshus, lörd. – sönd. 16 – 17.5 kl 10.00 – 16.00
Notiser

CEVNI kurs på finska

Tervetuloa Navigaatioseuran CEVNI-kurssille. Kurssi kattaa Euroopan sisävesiliikenteen säännöt. CEVNI-kurssi ja tutkinto ovat Suomen Navigaatioliiton ja SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) vaatimusten mukainen. Tentin läpäistyään siitä saa todistuksen Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan hakemusta varten.

Kurssi pidetään kahtena iltana 14. ja 15.10. klo 18 Moottorivenekerhon kerhotalolla Vaskiluodossa. Jälkimmäisenä iltana pidetään myös tentti (45 min), jonka läpäistyä saa SPV:n todistuksen. Tentissä saa olla kirja mukana.

Osallistumismaksuun kuuluu SPV:n kirja, materiaalit, tentti sekä kahvit. Kursille otetaan max 10 osallistujaa. Kurssi järjestetään suomeksi.

 

Aika: 14. ja 15.10 klo 18

Paikka: VMK:n kerhotalo  (Duvaldtintie 6, Vaskiluoto 65170 Vaasa)

Mukaan muistiinpanovälineet

Maksu: paikan päällä, tasaraha 40€

Ilmoittautuminen tästä: https://forms.gle/fVvWZbR6SbByVcQR6

 

CEVNI -säännöstö antaa liikennesäännöt kohtaamis- ja ohittamistilanteita varten ja kun alukset lähestyvät toisiaan leikkaavista suunnista. Tarkat säännöt annetaan myös alusten kääntymisestä, lähdöstä kiinnittymispaikalta, satamaan tai toissijaiselle vesitielle sisäänmenosta ja poistumisesta, kulusta siltojen ali, patoaukkojen ja sulkujen läpi sekä navigoinnista rajoitetussa näkyvyydessä. CEVNI:ssä on myös sääntöjä alusten asiakirjoista, tunnistemerkinnöistä, valoista ja merkkikuvioista, äänimerkinannosta, radioviestinnästä, tutkan ja AIS -laitteen käytöstä, kiinnittymisestä penkereeseen, ankkuroinnista, jätehuollosta ja viranomaisten tekemistä tarkastuksista. Vesiteiden liikennemerkit (noin 100 kpl) ja valo-opasteet sekä kulkuväylien merkintä poijuin ja penkereellä olevin merkkitauluin kuvataan myös säännöissä.

Notiser

Diplomutdelningstillfälle

Diplomutdelningstillfälle

Vasa Navigationssällskap ordnar diplomutdelning  på restaurang Seglis,  Uddnäsvägen 14, 65170 Vasa, tisdagen den 4.6.2019, kl. 19:00. Kvällens program är utdelning av diplom till nya skeppare från december och april, utdelning av Vasa Navigationssälskaps vandringspris ”Årets Skeppare”, kaffeservering och mingel.

Alla som erhåller diplom får en personlig inbjudan!

I slutet av tillställningen kan man köpa flaggor, vimplar, märken…

Välkommen ”gamla” och nya skeppare med familjer och vänner!

För att underlätta för arrangemanget vill vi ha din anmälan senast 30.05.2019 till e-post komm@vanaviga.fi.

Välkomna Styrelsen

Notiser

Servicekväll för uppblåsbara flytvästar 24.4.2019

Onsdagen den 24.4. kl 18-21 anordnar Fantoy (Institutsgatan 11, Vasa) tillsammans med Vaasan Merenkyntäjät, Vaasan moottorivenekerho och Vasa navigationssällskap en servicekväll för uppblåsbara flytvästar. Vid byte av patroner kostar patronerna och/eller utlösaren 10€ styck och själva servicen är kostnadsfri denna kväll. Uppblåsbara räddningsvästar måste inspekteras oavsett om de varit använda eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta att fungera!

Med vänlig hälsning –

Vasa Navigationssällskap r.f.

Klaus Stenvall, kommodor

Notiser

Finska VHF kursens kurskvällar ändradeNavigaatioseura järjestää yhteistyössä Vaasan Meriosaston kanssa suomenkielisen rannikkolaivurin radiotodistus (SRC/VHF) -kurssin maaliskuussa.

Uudet päivämäärät ovat
ma 4.3
ma 11.3
ma 18.3.
+ tentti (tarkentuu myöhemmin)

Koulutusillat alkavat klo 17.30 ja lopetus viimeistään klo 20.30.Notiser

SRC/VHF Kurs

En  svenskspråkig (SRC/VHF) kurs ordnas av Korsholms vuxeninstitut mera information på:

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/sok-och-anmal-dig-till-kurser/visa/4408-510204-vhf-radiotelefoni-src-kusttrafikcertifikat

______________________________________________________________________________

Navigaatioseura järjestää yhteistyössä Vaasan Meriosaston kanssa suomenkielisen rannikkolaivurin radiotodistus (SRC/VHF) -kurssin maaliskuussa.

Koulutusillat ovat:
Ma 4.3.2019
To 7.3.2019
Ma 11.3.2019
+ tentti (tarkentuu myöhemmin)

Koulutusillat alkavat klo 17.30 ja lopetus viimeistään klo 20.30.
Paikkana sotilaskoti (Korsholmanpuistikko 6, 65100 Vaasa).
Kurssin hinta on 30€/henkilö ja tentti 90€/henkilö (liikenneviraston määräämä).
Kurssille otetaan max 30 henk. Ilmoittautuminen allaolevasta linkistä:

https://goo.gl/forms/HaQ0vKI0hZkGYiY52


Med vänlig hälsning – Ystävällisin terveisin
Vasa Navigationssällskap r.f. – Vaasan Navigaatioseura r.y.

Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2018

Bästa medlem

Vi besöker Båt-19 mässan i Helsingfors den 9 februari.

Många medlemmar har påpekat att föreningen informerade i senaste laget om resan tidigare år. Styrelsen bättrar sig nu i detta avseende och går i god tid ut med information om den kommande resan.

Föreningen erbjuder de 20 snabbaste följande resa till Båt-19, lördag 9 februari 2019 till priset av 65.00 €/person för sällskapets medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 75 euro per person.
I priset ingår tågresa tur-retur till Helsingfors samt inträdet till båtmässan. Anmälan till resan görs genom att klicka på följande länk eller genom att skriva in adressen i din web-läsare: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Denna resa ordnas av Vasa Navigationssällskap r.f. enligt följande villkor:

 • Vasa Navigationssällskap säljer resan som ett paket, som inkluderar tågresa tur-retur Vasa – Helsinfors(Böle) och inträdesbiljett till själva båtmässan. Varken tågbiljett eller mässbiljett går att köpa skilt.
 • Fakturan för resan skickas via e-post med 5 dagars betalningstid. Om e-posten är felaktig så går resan till nästa i kön.
 • Köpt resa återbetalas inte.
 • Ifall den resande vill ändra tiden på resan så gör den resandet det själv och betalar ev. tilläggskostnader själv
 • Resan bekräftas till den resande först när resan är betald. Biljetterna skickas via e-post till den resande.
 • Var och en har ansvar för sina egna biljetter
 • Obetald resa på förfallodagen går till nästa i kön.


Om intresset är stort kan föreningen försöka skaffa mera biljetter.

Tidtabell:
Vasa – Helsingfors (Böle): 06:48 – 10:29 Helsingfors (Böle) – Vasa: 16:24 – 20:10

Vasa Navigationssällskap styrelse

Notiser

Båt-19

Bästa medlem

Vi besöker Båt-19 mässan i Helsingfors den 9 februari.

Många medlemmar har påpekat att föreningen informerade i senaste laget om resan tidigare år. Styrelsen bättrar sig nu i detta avseende och går i god tid ut med information om den kommande resan.

Föreningen erbjuder de 20 snabbaste följande resa till Båt-19, lördag 9 februari 2019 till priset av 65.00 €/person för sällskapets medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 75 euro per person.
I priset ingår tågresa tur-retur till Helsingfors samt inträdet till båtmässan. Anmälan till resan görs genom att klicka på följande länk eller genom att skriva in adressen i din web-läsare: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Denna resa ordnas av Vasa Navigationssällskap r.f. enligt följande villkor:

 • Vasa Navigationssällskap säljer resan som ett paket, som inkluderar tågresa tur-retur Vasa – Helsinfors(Böle) och inträdesbiljett till själva båtmässan. Varken tågbiljett eller mässbiljett går att köpa skilt.
 • Fakturan för resan skickas via e-post med 5 dagars betalningstid. Om e-posten är felaktig så går resan till nästa i kön.
 • Köpt resa återbetalas inte.
 • Ifall den resande vill ändra tiden på resan så gör den resandet det själv och betalar ev. tilläggskostnader själv
 • Resan bekräftas till den resande först när resan är betald. Biljetterna skickas via e-post till den resande.
 • Var och en har ansvar för sina egna biljetter
 • Obetald resa på förfallodagen går till nästa i kön.

Om intresset är stort kan föreningen försöka skaffa mera biljetter.

Tidtabell:
Vasa – Helsingfors (Böle): 06:48 – 10:29 Helsingfors (Böle) – Vasa: 16:24 – 20:10

Styrelsen för Vasa Navigationssällskap

 

 

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2018

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura r.f. är inne på 61:a verksamhetsår ett år som innebär en del förändringar i föreningens verksamhet.

Den största förändringen är att föreningen tagit i bruk en ny och fräsch hemsida, www.vanaviga.fi. Denna skall fungera som en aktiv informationslänk till föreningens medlemmar.

Här publiceras nyheter om vad som är på gång inom föreningen. Gå gärna in på sidan och se vad som redan nu finns där!

Föreningen har under våren bytt program för vårt medlemsregister. Detta program underlättar hanteringen av medlemsärenden och fakturering. Det gamla programmet var i slutskedet osäkert och vållade en del problem med utskick till våra medlemmar. Föreningens styrelse ber om ursäkt för detta och hoppas på medlemmarnas överseende.

Ni som meddelat er e-postadress till föreningen kommer inom kort få ett e-postmeddelande från föreningen från adressen

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf flomembers@floapps.com” och med rubriken

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf – aktivera ditt användarkonto”.

Genom att aktivera ditt konto i föreningens medlemsregister så kan varje medlem ändra sina kontaktuppgifter och även fylla i vilka navigationskurser var och en har gått. Så det kan vara bra att du även håller koll på din skräppost ifall utskicket skulle råka hamna där.

Detta medlemsbrev och faktureringen av medlemsavgiften för 2018 är de första stora utskicken med nya programmet.

Vasa Navigationssällskap har inlett ett samarbete med Försvarsutbildningsföreningen i Vasa (MPK-Vaasa) i syfte att från och med nästa år ordna praktiska båtförarkurser. Mera information om samarbetet kommer under hösten.

Kurser i navigation kommer att ordnas både på svenska och finska i Vasa samt på svenska i Korsholm.

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av

Kommodor Ann Christine Sjöblom       Vice kommodor och sekreterare Kari Lapveteläinen

Kassör Sten-Ole Lund                               Ledamot Klaus Stenvall

Ledamot Johan Bertlin                             Ledamot Jonny Sandvik

Ledamot Johanna Hagman                     Ledamot David Szymanski

Med önskan om en varm och skön sommar med möjlighet till ett aktivt båtliv!

Vasa Navigationssällskap styrelse