Nyheter

Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2018

Bästa medlem

Vi besöker Båt-19 mässan i Helsingfors den 9 februari.

Många medlemmar har påpekat att föreningen informerade i senaste laget om resan tidigare år. Styrelsen bättrar sig nu i detta avseende och går i god tid ut med information om den kommande resan.

Föreningen erbjuder de 20 snabbaste följande resa till Båt-19, lördag 9 februari 2019 till priset av 65.00 €/person för sällskapets medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 75 euro per person.
I priset ingår tågresa tur-retur till Helsingfors samt inträdet till båtmässan. Anmälan till resan görs genom att klicka på följande länk eller genom att skriva in adressen i din web-läsare: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Denna resa ordnas av Vasa Navigationssällskap r.f. enligt följande villkor:

 • Vasa Navigationssällskap säljer resan som ett paket, som inkluderar tågresa tur-retur Vasa – Helsinfors(Böle) och inträdesbiljett till själva båtmässan. Varken tågbiljett eller mässbiljett går att köpa skilt.
 • Fakturan för resan skickas via e-post med 5 dagars betalningstid. Om e-posten är felaktig så går resan till nästa i kön.
 • Köpt resa återbetalas inte.
 • Ifall den resande vill ändra tiden på resan så gör den resandet det själv och betalar ev. tilläggskostnader själv
 • Resan bekräftas till den resande först när resan är betald. Biljetterna skickas via e-post till den resande.
 • Var och en har ansvar för sina egna biljetter
 • Obetald resa på förfallodagen går till nästa i kön.


Om intresset är stort kan föreningen försöka skaffa mera biljetter.

Tidtabell:
Vasa – Helsingfors (Böle): 06:48 – 10:29 Helsingfors (Böle) – Vasa: 16:24 – 20:10

Vasa Navigationssällskap styrelse

Notiser

Båt-19

Bästa medlem

Vi besöker Båt-19 mässan i Helsingfors den 9 februari.

Många medlemmar har påpekat att föreningen informerade i senaste laget om resan tidigare år. Styrelsen bättrar sig nu i detta avseende och går i god tid ut med information om den kommande resan.

Föreningen erbjuder de 20 snabbaste följande resa till Båt-19, lördag 9 februari 2019 till priset av 65.00 €/person för sällskapets medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 75 euro per person.
I priset ingår tågresa tur-retur till Helsingfors samt inträdet till båtmässan. Anmälan till resan görs genom att klicka på följande länk eller genom att skriva in adressen i din web-läsare: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Denna resa ordnas av Vasa Navigationssällskap r.f. enligt följande villkor:

 • Vasa Navigationssällskap säljer resan som ett paket, som inkluderar tågresa tur-retur Vasa – Helsinfors(Böle) och inträdesbiljett till själva båtmässan. Varken tågbiljett eller mässbiljett går att köpa skilt.
 • Fakturan för resan skickas via e-post med 5 dagars betalningstid. Om e-posten är felaktig så går resan till nästa i kön.
 • Köpt resa återbetalas inte.
 • Ifall den resande vill ändra tiden på resan så gör den resandet det själv och betalar ev. tilläggskostnader själv
 • Resan bekräftas till den resande först när resan är betald. Biljetterna skickas via e-post till den resande.
 • Var och en har ansvar för sina egna biljetter
 • Obetald resa på förfallodagen går till nästa i kön.

Om intresset är stort kan föreningen försöka skaffa mera biljetter.

Tidtabell:
Vasa – Helsingfors (Böle): 06:48 – 10:29 Helsingfors (Böle) – Vasa: 16:24 – 20:10

Styrelsen för Vasa Navigationssällskap

 

 

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2018

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura r.f. är inne på 61:a verksamhetsår ett år som innebär en del förändringar i föreningens verksamhet.

Den största förändringen är att föreningen tagit i bruk en ny och fräsch hemsida, www.vanaviga.fi. Denna skall fungera som en aktiv informationslänk till föreningens medlemmar.

Här publiceras nyheter om vad som är på gång inom föreningen. Gå gärna in på sidan och se vad som redan nu finns där!

Föreningen har under våren bytt program för vårt medlemsregister. Detta program underlättar hanteringen av medlemsärenden och fakturering. Det gamla programmet var i slutskedet osäkert och vållade en del problem med utskick till våra medlemmar. Föreningens styrelse ber om ursäkt för detta och hoppas på medlemmarnas överseende.

Ni som meddelat er e-postadress till föreningen kommer inom kort få ett e-postmeddelande från föreningen från adressen

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf flomembers@floapps.com” och med rubriken

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf – aktivera ditt användarkonto”.

Genom att aktivera ditt konto i föreningens medlemsregister så kan varje medlem ändra sina kontaktuppgifter och även fylla i vilka navigationskurser var och en har gått. Så det kan vara bra att du även håller koll på din skräppost ifall utskicket skulle råka hamna där.

Detta medlemsbrev och faktureringen av medlemsavgiften för 2018 är de första stora utskicken med nya programmet.

Vasa Navigationssällskap har inlett ett samarbete med Försvarsutbildningsföreningen i Vasa (MPK-Vaasa) i syfte att från och med nästa år ordna praktiska båtförarkurser. Mera information om samarbetet kommer under hösten.

Kurser i navigation kommer att ordnas både på svenska och finska i Vasa samt på svenska i Korsholm.

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av

Kommodor Ann Christine Sjöblom       Vice kommodor och sekreterare Kari Lapveteläinen

Kassör Sten-Ole Lund                               Ledamot Klaus Stenvall

Ledamot Johan Bertlin                             Ledamot Jonny Sandvik

Ledamot Johanna Hagman                     Ledamot David Szymanski

Med önskan om en varm och skön sommar med möjlighet till ett aktivt båtliv!

Vasa Navigationssällskap styrelse

Notiser

Nya skeppare 2018

Diplomutdelningstillfälle

Den 5:e juni delades skeppardiplom ut på Restaurang Seglis till de som avlagt skepparexamen antingen i december eller april.

Nedan de nya skepparna.

De som inte var med på diplomutdelningen kan hämta sina diplom från Wasa Segelförenings kansli 26.6 eller 28.6 från kl 18:00.

Diplomen finns endast tillgängliga dessa datum.

Diplomien jakotilaisuus

Joulukuun ja huhtikuun laivuritutkinnon suorittaneille jaettiin laivuridiplomit tiistaina 5. kesäkuuta Ravintola Segliksessä.

Alla uudet kipparit.

Ne jotka eivät päässeet osallistumaan diplominjakotilaisuuteen voivat hakea diplomit  Wasa Segelförenings kansliasta 26.6 tai 28.6 alkaen 18:00.

Diplomeja ei ole saatavana muina kuin yllä mainittuina aikoina.

 

Skärgårdsskeppare – Saaristolaivurit 2018

Saaristolaivuri 2018, Vaasa

Skärgårdsskeppare 2018, Korsholm

Skärgårdsskeppare 2018, Vasa

Kustskeppare _ Rannikkolaivurit 2018

Kustskeppare 2018, Korsholm

Rannikkolaivurit 2018, Vaasa

 

Notiser

Nytt Kontonummer

Nytt kontonummer

 

Bästa medlem,

Vasa Navigationssällskap r.f. har bytt bank till Kvevlax Sparbank, vilket föranleder att våra bank uppgifter förändras. Detta innefattar dels IBAN-kontonumret såväl som SWIFT/BIC koden.

Om du använder dig av internetbank där mottagarens kontonummer sparas för framtida betalningar, kom då ihåg att uppdatera vårt kontonummer där.

 

Våra nya bankuppgifter är:

IBAN
FI21 4958 0010 0875 79

BIC
ITELFIHH

Bank
Kvevlax Sparbank (Kvevlax-kontoret)

 

Vårt gamla konto i Aktia Bank kommer att fungera till utgången av maj månad, varefter det avslutas. Det här innebär att betalningar som dirigeras dit registreras fram till och med 31.05.2018. Därefter kommer betalningar gjorda till Aktia Bank att returneras till betalaren (studsa tillbaka) med några dygns fördröjning.

Tack för din förståelse!

Notiser

Examenstillfälle

NÄR: 20 april, 2018 kl. 18:00 – 22:00

VAR: VaasaOpisto, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa

KONTAKT:  AnnChristine Sjöblom E-post

VID APRIL MÅNADS EXAMENSTILLFÄLLE
ges möjlighet att genomföra examen i skärgård- och  kustnavigation

Examenstid:
18-22.00 skärgård- o kustnavigation

anmäl dig här senast 30.03.2018 till komm@vanaviga.fi!

 

 

Notiser

Nya hemsidan är nu online

Välkommen till Vasa Navigationssällskapets nya hemsidor! Vi har nu tagit i bruk den nya hemsidan, men till att börja med är det rätt så tomt på de flesta sidorna. Vi kommer att fylla i med mera innehåll vartefter.

Om det är något som du funderar på angående den nya hemsidan, så går det att kommentera här nedan eller ta kontakt via e-post på adressen info@vanaviga.fi

Hälsningar

Styrelsen

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2017

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura  r.f. är inne på 60:e verksamhetsår. Föreningen grundades 1957 som den första officiellt tvåspråkiga föreningen och den fjärde föreningen i ordningen inom Navigationssällskapet i Finland. 1958 bildades Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund r.f. med två föreningar i Helsingfors samt föreningarna i Ekenäs, Pargas och Vasa som stiftande medlemmar.

De första kurserna i skärgårds- och kustnavigering hölls i Vasa vintern 1957 med Björn Eriksson som lärare. Efter examen 8.3.1957 sammankallades de nyutexaminerade skepparna till ett konstituerande möte 28.5.1957. Vid mötet beslöt man bilda tvåspråkig Navigationsklubb som fick det namn föreningen har än idag.

Vasa Navigationssällskaps första styrelse bestod av följande personer

                          Kommodor Björn Eriksson

                          Vice kommodor Arvo Patrikka

                          Sekreterare sv Karl Wilhelm Groos

                          Sekreterare fi Martti Granbäck

                          Kassör Sigrun Engelholm

                          Ledamot Runar Olin

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av


                          Kommodor Ann Christine Sjöblom
                          Vice kommodor Kari Lapveteläinen
                          Sekreterare Sten-Ole Lund
                          Kassör Leif-Johan Höckert
                          Ledamot Ari Nykvist
                          Ledamot Johan Bertlin
                          Ledamot Jonny Sandvik
                          Ledamot Johanna Hagman

Enligt föreningens stadgar är sällskapets syfte att befordra intresset för och förkovra kunskap inom navigation, befrämja trafikkulturen till sjöss samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper.

För att uppfylla sitt syfte kan sällskapet anordna allmänna kurser i navigation och annan utbildning om trafikkultur till sjöss, ge sina medlemmar teoretisk och praktisk vidareutbildning samt bedriva allmän upplysningsverksamhet.

Under detta 60:e verksamhetsår försöker styrelsen genom en del ny verksamhet att uppfylla det syfte som stipuleras i föreningens stadgar.

Vasa Navigationssällskap erbjuder kurser i navigation på olika nivåer i samarbete med Vasa Arbis, Vaasan Opisto och Korsholms Medborgarinstitut. I början av april hölls ett tillfälle ”Navigera med tablett” där deltagarna fick bekanta sig med vilka möjligheter moderna verktyg ger som komplement till traditionell navigering.

Fredag 19.5.2017 kl. 16-19 kommer medlemmarna att ges möjlighet att granska sina brandsläckare. Detta tillfälle ordnas i samarbete med LokalTapiola och restaurang Strampen. Granskningen sker på gräsmattan invid Strampen eller på nedre terrassen mot stranden.

Traditionellt ordnas diplomutdelning den 01.06.2017 för de som avlagt examen inom navigering under hösten 2016 och våren 2017.

Höstens verksamhet startar med att navigationskurserna inleds. Under planering är även en resa till Forum Marinum i Åbo, ett nationellt specialmuseum för sjöfart som också är den finska marinens museum.

Styrelsen undersöker som bäst ifall det finns intresse att avsluta jubileumsåret med en jubileumsfest. Festen ordnas i så fall i medlet av oktober.

Under detta år vill styrelsen effektivera informationsgången till föreningens medlemmar genom att i högre grad använda sig av e-post samt information på föreningens hemsida.  E-post är snabbt, effektivt och blir förmånligare för föreningen.

Bästa medlem! För att vi skall kunna nå Dej med vår information  ber vi de som ännu inte meddelat sin e-post adress att meddela den till info@vanaviga.fi eller besök vår hemsida www.vanaviga.fi och klicka sedan på rubriken ”Uppdatering av medlemsuppgifter”. Hemsidan kommer i fortsättningen att uppdateras aktivare och även förnyas.

Från och med detta medlemsbrev kommer föreningen att endast skicka ett medlemsbrev per år per traditionell post. De som fortfarande önskar information per post i form av brev bedes vänligen meddela detta till adressen:

Vasa Navigationssällskap, c/o Digitalo Oy Ab, Cirkelvägen 21, 65100 Vasa

Med hopp om stort intresse för föreningens verksamhet önskar styrelsen alla en glad vår och en varm sommar.