Nyheter

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2018

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura r.f. är inne på 61:a verksamhetsår ett år som innebär en del förändringar i föreningens verksamhet.

Den största förändringen är att föreningen tagit i bruk en ny och fräsch hemsida, www.vanaviga.fi. Denna skall fungera som en aktiv informationslänk till föreningens medlemmar.

Här publiceras nyheter om vad som är på gång inom föreningen. Gå gärna in på sidan och se vad som redan nu finns där!

Föreningen har under våren bytt program för vårt medlemsregister. Detta program underlättar hanteringen av medlemsärenden och fakturering. Det gamla programmet var i slutskedet osäkert och vållade en del problem med utskick till våra medlemmar. Föreningens styrelse ber om ursäkt för detta och hoppas på medlemmarnas överseende.

Ni som meddelat er e-postadress till föreningen kommer inom kort få ett e-postmeddelande från föreningen från adressen

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf flomembers@floapps.com” och med rubriken

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf – aktivera ditt användarkonto”.

Genom att aktivera ditt konto i föreningens medlemsregister så kan varje medlem ändra sina kontaktuppgifter och även fylla i vilka navigationskurser var och en har gått. Så det kan vara bra att du även håller koll på din skräppost ifall utskicket skulle råka hamna där.

Detta medlemsbrev och faktureringen av medlemsavgiften för 2018 är de första stora utskicken med nya programmet.

Vasa Navigationssällskap har inlett ett samarbete med Försvarsutbildningsföreningen i Vasa (MPK-Vaasa) i syfte att från och med nästa år ordna praktiska båtförarkurser. Mera information om samarbetet kommer under hösten.

Kurser i navigation kommer att ordnas både på svenska och finska i Vasa samt på svenska i Korsholm.

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av

Kommodor Ann Christine Sjöblom       Vice kommodor och sekreterare Kari Lapveteläinen

Kassör Sten-Ole Lund                               Ledamot Klaus Stenvall

Ledamot Johan Bertlin                             Ledamot Jonny Sandvik

Ledamot Johanna Hagman                     Ledamot David Szymanski

Med önskan om en varm och skön sommar med möjlighet till ett aktivt båtliv!

Vasa Navigationssällskap styrelse

Notiser

Nya skeppare 2018

Diplomutdelningstillfälle

Den 5:e juni delades skeppardiplom ut på Restaurang Seglis till de som avlagt skepparexamen antingen i december eller april.

Nedan de nya skepparna.

De som inte var med på diplomutdelningen kan hämta sina diplom från Wasa Segelförenings kansli 26.6 eller 28.6 från kl 18:00.

Diplomen finns endast tillgängliga dessa datum.

Diplomien jakotilaisuus

Joulukuun ja huhtikuun laivuritutkinnon suorittaneille jaettiin laivuridiplomit tiistaina 5. kesäkuuta Ravintola Segliksessä.

Alla uudet kipparit.

Ne jotka eivät päässeet osallistumaan diplominjakotilaisuuteen voivat hakea diplomit  Wasa Segelförenings kansliasta 26.6 tai 28.6 alkaen 18:00.

Diplomeja ei ole saatavana muina kuin yllä mainittuina aikoina.

 

Skärgårdsskeppare – Saaristolaivurit 2018

Saaristolaivuri 2018, Vaasa

Skärgårdsskeppare 2018, Korsholm

Skärgårdsskeppare 2018, Vasa

Kustskeppare _ Rannikkolaivurit 2018

Kustskeppare 2018, Korsholm

Rannikkolaivurit 2018, Vaasa

 

Notiser

Nytt Kontonummer

Nytt kontonummer

 

Bästa medlem,

Vasa Navigationssällskap r.f. har bytt bank till Kvevlax Sparbank, vilket föranleder att våra bank uppgifter förändras. Detta innefattar dels IBAN-kontonumret såväl som SWIFT/BIC koden.

Om du använder dig av internetbank där mottagarens kontonummer sparas för framtida betalningar, kom då ihåg att uppdatera vårt kontonummer där.

 

Våra nya bankuppgifter är:

IBAN
FI21 4958 0010 0875 79

BIC
ITELFIHH

Bank
Kvevlax Sparbank (Kvevlax-kontoret)

 

Vårt gamla konto i Aktia Bank kommer att fungera till utgången av maj månad, varefter det avslutas. Det här innebär att betalningar som dirigeras dit registreras fram till och med 31.05.2018. Därefter kommer betalningar gjorda till Aktia Bank att returneras till betalaren (studsa tillbaka) med några dygns fördröjning.

Tack för din förståelse!

Notiser

Examenstillfälle

NÄR: 20 april, 2018 kl. 18:00 – 22:00

VAR: VaasaOpisto, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa

KONTAKT:  AnnChristine Sjöblom E-post

VID APRIL MÅNADS EXAMENSTILLFÄLLE
ges möjlighet att genomföra examen i skärgård- och  kustnavigation

Examenstid:
18-22.00 skärgård- o kustnavigation

anmäl dig här senast 30.03.2018 till komm@vanaviga.fi!

 

 

Notiser

Nya hemsidan är nu online

Välkommen till Vasa Navigationssällskapets nya hemsidor! Vi har nu tagit i bruk den nya hemsidan, men till att börja med är det rätt så tomt på de flesta sidorna. Vi kommer att fylla i med mera innehåll vartefter.

Om det är något som du funderar på angående den nya hemsidan, så går det att kommentera här nedan eller ta kontakt via e-post på adressen info@vanaviga.fi

Hälsningar

Styrelsen

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2017

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura  r.f. är inne på 60:e verksamhetsår. Föreningen grundades 1957 som den första officiellt tvåspråkiga föreningen och den fjärde föreningen i ordningen inom Navigationssällskapet i Finland. 1958 bildades Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund r.f. med två föreningar i Helsingfors samt föreningarna i Ekenäs, Pargas och Vasa som stiftande medlemmar.

De första kurserna i skärgårds- och kustnavigering hölls i Vasa vintern 1957 med Björn Eriksson som lärare. Efter examen 8.3.1957 sammankallades de nyutexaminerade skepparna till ett konstituerande möte 28.5.1957. Vid mötet beslöt man bilda tvåspråkig Navigationsklubb som fick det namn föreningen har än idag.

Vasa Navigationssällskaps första styrelse bestod av följande personer

                          Kommodor Björn Eriksson

                          Vice kommodor Arvo Patrikka

                          Sekreterare sv Karl Wilhelm Groos

                          Sekreterare fi Martti Granbäck

                          Kassör Sigrun Engelholm

                          Ledamot Runar Olin

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av


                          Kommodor Ann Christine Sjöblom
                          Vice kommodor Kari Lapveteläinen
                          Sekreterare Sten-Ole Lund
                          Kassör Leif-Johan Höckert
                          Ledamot Ari Nykvist
                          Ledamot Johan Bertlin
                          Ledamot Jonny Sandvik
                          Ledamot Johanna Hagman

Enligt föreningens stadgar är sällskapets syfte att befordra intresset för och förkovra kunskap inom navigation, befrämja trafikkulturen till sjöss samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper.

För att uppfylla sitt syfte kan sällskapet anordna allmänna kurser i navigation och annan utbildning om trafikkultur till sjöss, ge sina medlemmar teoretisk och praktisk vidareutbildning samt bedriva allmän upplysningsverksamhet.

Under detta 60:e verksamhetsår försöker styrelsen genom en del ny verksamhet att uppfylla det syfte som stipuleras i föreningens stadgar.

Vasa Navigationssällskap erbjuder kurser i navigation på olika nivåer i samarbete med Vasa Arbis, Vaasan Opisto och Korsholms Medborgarinstitut. I början av april hölls ett tillfälle ”Navigera med tablett” där deltagarna fick bekanta sig med vilka möjligheter moderna verktyg ger som komplement till traditionell navigering.

Fredag 19.5.2017 kl. 16-19 kommer medlemmarna att ges möjlighet att granska sina brandsläckare. Detta tillfälle ordnas i samarbete med LokalTapiola och restaurang Strampen. Granskningen sker på gräsmattan invid Strampen eller på nedre terrassen mot stranden.

Traditionellt ordnas diplomutdelning den 01.06.2017 för de som avlagt examen inom navigering under hösten 2016 och våren 2017.

Höstens verksamhet startar med att navigationskurserna inleds. Under planering är även en resa till Forum Marinum i Åbo, ett nationellt specialmuseum för sjöfart som också är den finska marinens museum.

Styrelsen undersöker som bäst ifall det finns intresse att avsluta jubileumsåret med en jubileumsfest. Festen ordnas i så fall i medlet av oktober.

Under detta år vill styrelsen effektivera informationsgången till föreningens medlemmar genom att i högre grad använda sig av e-post samt information på föreningens hemsida.  E-post är snabbt, effektivt och blir förmånligare för föreningen.

Bästa medlem! För att vi skall kunna nå Dej med vår information  ber vi de som ännu inte meddelat sin e-post adress att meddela den till info@vanaviga.fi eller besök vår hemsida www.vanaviga.fi och klicka sedan på rubriken ”Uppdatering av medlemsuppgifter”. Hemsidan kommer i fortsättningen att uppdateras aktivare och även förnyas.

Från och med detta medlemsbrev kommer föreningen att endast skicka ett medlemsbrev per år per traditionell post. De som fortfarande önskar information per post i form av brev bedes vänligen meddela detta till adressen:

Vasa Navigationssällskap, c/o Digitalo Oy Ab, Cirkelvägen 21, 65100 Vasa

Med hopp om stort intresse för föreningens verksamhet önskar styrelsen alla en glad vår och en varm sommar.

Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2011

Ärade Skeppare

Sommarens båtsäsong är i full gång. Jag hoppas alla båtägare har haft möjlighet 
att sjösätta sina båtar och njuta av vår vackra skärgård. Den traditionella 
diplomutdelningen gick av stapeln den 16 juni på Seglis och ett 60-tal medlemmar 
var närvarande. Sommarens nästa evenemang är familjeregattan som i år hålls 
den 6. augusti. Vi ses där.

Familjeregatta

Sommarens familjeregatta går av stapeln lördagen den 6 augusti 2011. Vi samlas kl. 16:00 
på regattaplatsen vid positionen Lat 63° 21,6′ N  ; Lon 021° 18,0′ E (enligt WGS-84). 
Man kan komma till platsen både med båt och bil. Det bjuds på lämpligt program och smått tilltugg.

Till slut vill jag önska alla medlemmar en god fortsättning på båtsäsongen 2011.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är nu 10 euro. Betala medlemsavgiften senast den 22.08.2011. OBS! Medlemmar 
som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2010 kommer att uteslutas vid valmötet i november. 
Genom att betala både fjolårets och årets avgift nu undviker du att bli struken ur medlemsförteckningen.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Styrelsen 2011
KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorOle Audas345 0221
SekreterareStig Brink321 1146
KassörUlf Hägglund346 0139
BokförareUlf Hägglund346 0139
MedlemsregisterPaul Håkans359 1966
LedamöterJohnny Ingo050 442 5121
Johanna Hagman046 680 1050
Aimo Latvala050 3343288
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2011

Ärade Skeppare

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en god fortsättning 
på det nya året 2011. Vi inleder årets verksamhet med att besöka båtmässan VENE 11 BÅT i 
Helsingfors. På våren finns förutom båtmässan även en VHF-certifikatkurs, en GPS-plotterkurs, 
en CEVNI-kurs i Smedsby samt Kustskepparkurser på programmet.

Vi samlas till årsmöte fredagen den 25 februari.

December tentamenstillfälle hölls den 10.12.2010 på Vaasa-Opisto, där 56 personer deltog. 
Följande tentamenstillfälle i Skärgårds-, Kust- och troligen även Astronomisk navigation 
blir den 15.4.2011.

Bussresa till Båtmässan i Helsinfors

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den internationella 
båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en bussresa dit lördagen den 12. februari. 
Resans pris är 30 euro/person för medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan 
även icke medlemmar komma med till ett pris av 60 euro/person. I priset ingår bussresa tur-retur 
till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 9 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, Maxmo, Kvevlax, Smedsby, 
Vasa (gamla busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, returresan från 
Helsingfors inleds ca kl 17.00. Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas. Bindande anmälningar 
tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18),  senast den 31 januari.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller sitt årsmöte fredagen den 25 februari kl 19. 00 på Hotel Vallonia i Smedsby. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Till slut vill jag önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Styrelsen 2011
KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorOle Audas345 0221
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Ulf Hägglund346 0139
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterPaul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Johanna Hagman046 6801050
Aimo Latvala050 3343288