Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2001

Höstaktiviteter

Excursion till Marino Lördagen den 24 november gör vi en exkursion till Marino båtfabrik i Bennäs. Från varvet fortsätter vi till Nanoq Arktiska Museum, där vi får kaffe och smörgåsar. Resan gör vi med buss, som startar från stadshuset kl 9.00. Hemresan från Nanoq sker ca kl 15. Navigationssällskapet betalar bussresan, men för inträdet och förtäringen vid Nanoq uppbärs en avgift på 60 mk per deltagare. Anmäl om ditt deltagande senast torsdag 22 november till Stig Brink (tfn 321 1146), eller Lars Tammelin (tfn 040 582 7729), eller per e- post till navis@nic.fi.

Valmöte

Valmöte onsdagen den 14 november kl 19.00 vid Vasa Byggcentrum, Handelsesplanaden 6. Stadgeenliga ärenden samt kaffe med dopp.

Höstens navigationstentamen

Höstterminens tentamenstillfälle i navigation hålls fredagen den 14 december kl 18–22 vid Vasa Arbis.

Nya skeppare

Nya skeppare/medlemmar från tentamen i april: Annica Granlund, Niklas Granö, Sebastian Heir, Sari Hiltunen, Monica Jakobsson, Patrik Lassander, Björn Lax, Teppo Meriluoto, Heikki Mäkkylä, Mats Ohls och Leif Vinberg.
Grattis och välkomna!