Kurser

Vem ordnar kurser?
De teoretiska navigationskurserna ordnas i samarbete med medborgar- och arbetsinstituten innom vårt område. Se nedan vilka kurser som är på kommande.

ALMA
Korsholms vuxeninstitut
Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut

Kurserna börjar vanligtvis i september med skärgårdsnavigationen. På våren fortsätter man med kustnavigationen och har då goda kunskaper till följande båtsäsong. Även självstudier är möjliga med hjälp av studiematerialet som vid behov kan inhandlas från oss. Kontakta i så fall komm@vanaviga.fi för mera information.

Som lärare på kurserna funktionerar personer som genomgått Finlands Navigationsförbunds lärarauktorisering. Förbundets lärare är alla aktiva fritisskeppare och motiverade att upprätthålla sina navigeringskunskaper och föra dem vidare till alla fritidsbåtförares bästa.

Utbildningens status har höjts genom det kvalitetssystem och den lärarauktorisering som uppstod som påföljd av de nya bestämmelserna. Samtidigt har naturligtvis också ansvaret för kursernas och examensprovens innehåll och genomförande ökat.

Skärgårdsnavigation
Skärgårdsnavigation är den första delen i utbildningen, och den viktigaste av de tre faserna. Man lär sig navigationens grunder och skärgårdsnavigationens teori, sjövägsreglerna, vissa andra bestämmelser som berör båttrafik och båtliv samt övningsuppgifter. Avslutas med Navigationsförbundets skärgårdsskepparexamen (som berättigar till medlemskap i navigationsförening (ex. Vasa Navigationssällskap))

Kustnavigation
Kustnavigationen kompletterar skärgårdskunskaperna med bl. a. olika sätt att utföra positionsbestämning, uppgörandet av deviationstabell, meteorologi, tidvatten, samt grundinsikter i elektroniska hjälpmedel. En godkänd kustnavigationsexamen möjliggör ansökan om ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

Astronomisk navigation
Den astronomiska navigationens teori, metoder och hjälpmedel samt övningsuppgifter. Avslutas med Navigationsförbundets högsjöskepparexamen (som förutsätter godkänd kustskepparexamen). Anmäl intresse till komm@vanaviga.fi

CEVNI-kurs och tentamen
Kursen behandlar trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar och behövs då man i det internationella behörighetsbrevet förutom kustfarvattenskompetensen också vill ha kompetens för kanaler och floder. Korsholms Vuxeninstitut

VHF/DSC
Kursen är avsedd att ge de insikter i VHF-radiotelefonin och det digitala selektivanropsförfarandet DSC som krävs för avläggande av Kommunikationsverkets SRC-examen. Ett SRC-certifikat behövs för att få använda VHF-radiotelefon och DSC-anrop i fritidsbåt.

Internationellt behörighetsbreve för förare av fritidsbåt
År 2004 förnyades bestämmelserna angående det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt, det närmaste vi har till ett internationellt ”båtkörkort”. Det innebär bland annat att minst kustskepparexamen och praktikkurs (för motorbåt /segelbåt) krävs för att skaffa sig detta behörighetsbrev; mer info finns på TRAFI´s nätsidor.