Kurssit

Kuka järjestää kurssit?
Teoreettiset merenkulkuopin kurssit järjestetämme kansalais- ja työväenopiston puitteissa mitä toimi meidän alueella. Katso alla mitä kurssit on tulossa.

ALMA
Mustasaaren aikuisopisto
Vöyrin kansalaisopistoon

Kurssit alkavat yleensä syyskuussa saaristomerenkulun opetuksella ja jatkuvat kevätkaudella rannikkomerenkulun opetuksella. Näin opiskelija on kartuttanut omaa osaamistaan ja on valmis käytännön harjoituksiin heti veneilykauden alettua. Myös itseopiskelu on mahdollista käyttäen kurssimateriaalia, jonka voit hankkia meiltä. Ota yhteys silloin komm@vanaviga.fi että saat lisää informaatio.

Opettajina toimivat Navigaatioliiton auktorisoidut opettajat. Liiton opettajakuntaan kuuluvat ylläpitävät taitojaan itse pienveneilijöinä ja ovat erittäin motivoituneita toimimaan pienveneilijän parhaaksi.

Koulutuksen asemaa on nostettu uuden sääntelyn seurauksena syntyneellä laatujärjestelmällä ja opettajan valtuutuksella. Samalla tietysti myös vastuu kurssien ja tenttien sisällöstä ja toteuttamisesta on lisääntynyt.

Saaristomerenkulku
Saaristomerenkulun opetus joka on koulutusportaan ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä. (esim. Vaasan Navigatioseura)).

Rannikkomerenkulku
Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.

Avomerenkulku
Avomerilaivurikurssi on koulutusportaan ylin aste joka antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen niiden perusteella, ns. tähtinavigointi. Rannikkolaivuritutkinto tulee olla suoritettu ennen avomerilaivuritutkintoa (tai viimeistään samassa tutkintotilaisuudessa hyväksytysti). Ilmoittaa kiinostus komm@vanaviga.fi:lle

Meri-VHF
Kurssin on tarkoitus antaa näkemyksiä VHF-radiopuhelimista ja digitaalisesta valikoivasta puheluprosessista DSC, joita tarvitaan Ruotsin viestintäviraston SRC-tutkinnon suorittamiseen. SRC-sertifikaatti vaaditaan VHF-radiopuheluiden ja DSC-puheluiden käyttämiseen huviveneent.

Vuonna 2004 huviveneen kuljettajien kansainvälistä ajokorttia koskevat säännökset uusittiin, mikä on lähinnä kansainvälistä ”veneen ajokorttia”. Tämä tarkoittaa muun muassa, että tämän pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan vähintään rannikkovartioston tutkinto ja harjoittelukurssi (moottoriveneille / purjeveneille). Lisätietoja on saatavana TRAFI: n verkkosivuilla.