Ilmoitukset

Jäsenkirje 2/2020


Liittoseminaari ja Navigaatioliiton vuosikokous Helsingissä 14-15.3.2020.

Navigaatioliiton liittohallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana kun erovuorossa olevat jäsenet valittiin uudelleen. Uusia hallitusjäsenehdokkaita ei ollut.
Vuosikokouksen jälkeisessä liittohallituksen kokouksessa päätettiin siirtää kevään valtakunnallinen laivuritutkinto (17.4) syksyyn, 25.9.2020 koska koronavirusepidemia on johtanut useiden kansalaisopistojen sulkemiseen eikä kursseja voida siten kevään aikana saattaa loppuun. Ajatuksena on voida antaa loppu opetus syksyllä ja järjestää tutkinto heti perään. Opistojen sulkeminen aiheuttaa myös sen ettei kevään aikana tutkintotilojakaan ole välttämättä saatavilla.

Vuosikokous sujui muuten rutiinien mukaan. Toimintakertomus, tilinpäätös ja budjetti hyväksyttiin muutoksitta.

Tutkintolautakunnan puheenjohtaja Pekka Poutanen ei enää halunnut jatkaa toimessa. Hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Juha Pitkänen ja varapuheenjohtajaksi liiton puheenjohtaja Heimo Valtonen. Komentajakapteeni Kai Korolainen tuli merivoimien edustajaksi tutkintolautakuntaan.

Tutkinnonuudistustyö jatkuu. Juha Pitkänen esitteli seminaarissa ehdotusta uudeksi tutkintomalliksi, jota vielä tullaan jkv muuttamaan. Liittohallitus hyväksyi esityksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Tavoitteena on saada uusi saaristonavigoinnin tutkinomalli käyttöön keväällä 2021. Tutkinto jakautuu kahteen moduuliin, joista kummastakin on saatava vähintään 50% oikein jotta tutkinto voidaan hyväksyä. Moduuli 1 koskee vesiliikennelakia ja muita määräyksiä ja moduuli 2 navigointia. Moduuli 2 on isompi ja siihen kuuluu myös reittisuunnittelutehtävä ja maisemanavigointikysymys. Lisäksi kysymyksiä esim merimiestaitoihin liittyen ja perinteistä merikortin lukua ja paikanmääritystä koskevia kysymyksiä.


Kysymysten määrää lisätään ja monivalintatehtäviä on enemmän, laskemista vähemmän. Kokonaispistemääräksi tulee 60, joista n 20 määräyksistä ja n 40 navigoinnista. Vapaiden vastausten kirjoitustilaa rajoitetaan niin että siihen mahtuu lyhyt vastaus ja varsinaiset laskutoimitukset tehdään erilliselle konseptipaperille.


Epäonnisimmassa tilanteessa, jossa oppilas ei osaa määräyksistä juuri mitään mutta halllitsee täydellisesti navigoinnin voi tulla hylätyksi 49 pisteellä kun alin hyväksymisraja on 30 pistettä olettaen että molemmista osioista on saanut vähimmäispisteet joilla läpäisee.
Ajatuksena on tehdä koulutuksesta ja tutkinnosta sellainen että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä nyt kun erilaiset navigoinnin sähköiset apuvälineet ovat arkipäivää unohtamatta kuitenkaan perinteisiä merikartta – kompassi -suuntimataitoja.


Tarkoitus on myöhemmin kun tutkintomalli alkaa olla valmis, lähettää opettajille testiversio kokoilua ja kommentteja varten.

Richard Vaenerberg kertoi tilaisuudessa uudesta 1.6.2020 voimaan astuvasta vesiliikennelaista. Se saataneen liitteenä uuden rannikkolaivurioppikirjan mukaan ensi syksyn kursseille. Asiasta löytyy lisää tietoa Traficomin sivuilta https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020 ja itse laki Finlexistä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782#Pidp447225872

Johtaja Esa Sirkiä Väylävirastosta kertoi maamme vesiväylistä joista lähinnä kauppamerenkulkua palvelevia väyliä hoitaa valtio ja veneilyreittejä kunnat ja veneilyjärjestöt ym. https://vayla.fi/vesivaylat
Lisäksi informoitiin uudesta korkeusstandardista N2000 https://vayla.fi/ammattimerenkulku/n2000-korkeusjarjestelma johon merenpinnan korkeus tullaan sitomaan. Tämä järjestelmä on yhteinen Itämeren alueen valtioiden kesken. Se tulee korvaamaan aiemman keskivedenkorkeuden, joka vaihteli vuodesta toiseen. Uusi järjestelmä käyttää referenssinä kiinteää maankuoreen sidottua korkeusarvoa. Uusi järjestelmä tulee näkymään merikartoissa sitä mukaa kuin niitä uudistetaan. Merikartoista vastaa Traficom. https://ilmatieteenlaitos.fi/keskivesitaulukot


Klaus Stenvall
Kommodori
Liittohallituksen jäsen.

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 2/2018

Parahin jäsen

Vierailemme Vene-19 messuille Helsingissä 9. helmikuuta

Aiempina vuosina on tullut moitteita siitä että seura on tiedottanut messumatkasta turhan myöhäisessä vaiheessa ja hallitus on päättänyt toimia paremmin ja tiedotamme nyt hyvissä ajoin tulevasta matkasta.

Seura on varannut 20 matkaa Vene-19 messuille lauantaina helmikuun 9 päivänä ja tarjoaa niitä nyt seuran jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen 65€ hintaan henkilöltä. Jos tilaa on, voi myös jäseneksi kuulumaton tulla matkalle mukaan, hintaan 75€ henkilöltä.

Hintaan kuulee meno-paluu matka junalla sekä sisäänpääsy venemessuille. Matkalle voi ilmoittautua klikkaamalla seuraavaa linkkiä tai kirjoittamalla se webselaimeen: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Vaasan Navigaatioseura järjestää matkan seuraavilla ehdoilla:

  • Vaasan Navigaatioseura r.y. myy matkan pakettina, joka sisältää meno-paluu junalipun Vaasa – Helsinki (Pasila) ja sisäänpääsylipun venemessuille. Juna- tai messulippua ei voi ostaa erikseen.
  • Lasku lähetetään s-postin kautta. Maksuaika 5 päivää. Jos s-posti on viallinen, matka myydään seuraavalle jonossa oleva henkilölle.
  • Ostettua matkaa ei voi palauttaa.
  • Jos matkustaja haluaa muuttaa matkan ajankohtaa, hän tekee sen itse ja maksaa itse mahdolliset lisäkustannukset.
  • Matka vahvistetaan vasta kun matka on maksettu ja näkyy seuran tilillä. Lippu lähetetään s-postin kautta matkustajalle.
  • Matkustaja vastaa itse omasta lipusta.
  • Eräpäivänä maksamaton matka myydään seuraavalle jonossa olevalle henkilölle.

Jos kiinnostus matkaa kohtaan on suurta voi seura koittaa hankkia lisää lippuja.

Aikataulu:
Vaasa – Helsinki (Pasila): 06:48 – 10:29 Helsinki (Pasila) – Vaasa: 16:24 – 20:10

Vaasan Navigaatioseuran hallitus

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2018

Parahin jäsen

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura r.y:llä on menossa 61 toimintavuosi ja samalla vuosi, jolloin jokunen asia toiminnassamme tulee muuttumaan.

Suurin muutos on, että seuramme on ottanut käyttöön uudet ”raikkaammat” kotisivut, www.vanaviga.fi. Uusien kotisivujen tarkoituksena on toimia aktiivisena tiedonvälittäjänä seuran jäsenille. Kotisivulla julkaistaan tietoa ja uutisia seuran tapahtumista ja mitä on suunnitteilla. Käy katsomassa mitä sieltä jo tähän mennessä löytyy.

Seura on kevään aikana vaihtanut jäsenrekisteri ohjelmansa. Uusi ohjelma helpottaa jäsenasioiden hoitamista ja laskutusta. Vanhan ohjelman toiminta alkoi loppuvaiheessaan olla kovin epävarmaa ja aiheutti erilaisia ongelmia tiedon kulussa jäsenille. Seuran hallitus pahoittelee näistä ongelmista aiheutuneita haittoja ja toivovat jäseniltä ymmärrystä asian suhteen.

Te, jotka jo olette ilmoittaneet sähköpostiosoitteenne, tulette lähiaikoina saamaan sähköpostia osoitteesta

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf flomembers@floapps.com” Ja otsikolla

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf – aktivoi jäsentietosi”.

Aktivoimalla jäsentiedot seuran jäsenrekisteriin voi jokainen jäsen muuttaa yhteystietojaan ja lisäksi kirjata mitä navigaatio kursseja on suorittanut. Tarkista myös roskapostilaatikkosi, että tiedotteet eivät ole vahingossa joutuneet sinne.

Tämä jäsenkirje ja jäsenmaksun laskutus vuodelle 2018 ovat ensimmäinen uuden jäsenrekisteriohjelman avulla tehtävä suurempi lähetys.

Vaasan Navigaatioseura on aloittanut yhteistyön Vaasan Meripuolustuskillan (MPK-Vaasa) kanssa tarkoituksenaan ensi vuodesta lähtien järjestää käytännön veneenkuljettaja koulutusta. Lisätietoa yhteistyökuvioista tulee syksyn aikana.

Navigointikursseja tullaan järjestämään Vaasassa sekä suomeksi että ruotsiksi ja Mustasaaressa ruotsiksi.

Tämän toimintavuoden aikana Vaasan Navigaatioseuran hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt

Kommodori Ann Christine Sjöblom         Vara kommodori ja sihteeri Kari Lapveteläinen

Rahastonhoitaja Sten-Ole Lund                Jäsen Klaus Stenvall

Jäsen Johan Bertlin                                      Jäsen Jonny Sandvik

Jäsen Johanna Hagman                              Jäsen David Szymanski

Lämmintä ja ihanaa kesää aktiivisen veneharrastuksen parissa toivottaa

Vaasan Navigaatioseuran hallitus

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2017

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura  r.f. är inne på 60:e verksamhetsår. Föreningen grundades 1957 som den första officiellt tvåspråkiga föreningen och den fjärde föreningen i ordningen inom Navigationssällskapet i Finland. 1958 bildades Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund r.f. med två föreningar i Helsingfors samt föreningarna i Ekenäs, Pargas och Vasa som stiftande medlemmar.

De första kurserna i skärgårds- och kustnavigering hölls i Vasa vintern 1957 med Björn Eriksson som lärare. Efter examen 8.3.1957 sammankallades de nyutexaminerade skepparna till ett konstituerande möte 28.5.1957. Vid mötet beslöt man bilda tvåspråkig Navigationsklubb som fick det namn föreningen har än idag.

Vasa Navigationssällskaps första styrelse bestod av följande personer

                          Kommodor Björn Eriksson

                          Vice kommodor Arvo Patrikka

                          Sekreterare sv Karl Wilhelm Groos

                          Sekreterare fi Martti Granbäck

                          Kassör Sigrun Engelholm

                          Ledamot Runar Olin

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av


                          Kommodor Ann Christine Sjöblom
                          Vice kommodor Kari Lapveteläinen
                          Sekreterare Sten-Ole Lund
                          Kassör Leif-Johan Höckert
                          Ledamot Ari Nykvist
                          Ledamot Johan Bertlin
                          Ledamot Jonny Sandvik
                          Ledamot Johanna Hagman

Enligt föreningens stadgar är sällskapets syfte att befordra intresset för och förkovra kunskap inom navigation, befrämja trafikkulturen till sjöss samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper.

För att uppfylla sitt syfte kan sällskapet anordna allmänna kurser i navigation och annan utbildning om trafikkultur till sjöss, ge sina medlemmar teoretisk och praktisk vidareutbildning samt bedriva allmän upplysningsverksamhet.

Under detta 60:e verksamhetsår försöker styrelsen genom en del ny verksamhet att uppfylla det syfte som stipuleras i föreningens stadgar.

Vasa Navigationssällskap erbjuder kurser i navigation på olika nivåer i samarbete med Vasa Arbis, Vaasan Opisto och Korsholms Medborgarinstitut. I början av april hölls ett tillfälle ”Navigera med tablett” där deltagarna fick bekanta sig med vilka möjligheter moderna verktyg ger som komplement till traditionell navigering.

Fredag 19.5.2017 kl. 16-19 kommer medlemmarna att ges möjlighet att granska sina brandsläckare. Detta tillfälle ordnas i samarbete med LokalTapiola och restaurang Strampen. Granskningen sker på gräsmattan invid Strampen eller på nedre terrassen mot stranden.

Traditionellt ordnas diplomutdelning den 01.06.2017 för de som avlagt examen inom navigering under hösten 2016 och våren 2017.

Höstens verksamhet startar med att navigationskurserna inleds. Under planering är även en resa till Forum Marinum i Åbo, ett nationellt specialmuseum för sjöfart som också är den finska marinens museum.

Styrelsen undersöker som bäst ifall det finns intresse att avsluta jubileumsåret med en jubileumsfest. Festen ordnas i så fall i medlet av oktober.

Under detta år vill styrelsen effektivera informationsgången till föreningens medlemmar genom att i högre grad använda sig av e-post samt information på föreningens hemsida.  E-post är snabbt, effektivt och blir förmånligare för föreningen.

Bästa medlem! För att vi skall kunna nå Dej med vår information  ber vi de som ännu inte meddelat sin e-post adress att meddela den till info@vanaviga.fi eller besök vår hemsida www.vanaviga.fi och klicka sedan på rubriken ”Uppdatering av medlemsuppgifter”. Hemsidan kommer i fortsättningen att uppdateras aktivare och även förnyas.

Från och med detta medlemsbrev kommer föreningen att endast skicka ett medlemsbrev per år per traditionell post. De som fortfarande önskar information per post i form av brev bedes vänligen meddela detta till adressen:

Vasa Navigationssällskap, c/o Digitalo Oy Ab, Cirkelvägen 21, 65100 Vasa

Med hopp om stort intresse för föreningens verksamhet önskar styrelsen alla en glad vår och en varm sommar.

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 2/2011

Arvoisat Kipparit

Kesän veneilykausi on täydessä käynnissä. Toivottavasti kaikilla veneenomistajilla 
on ollut tilaisuus laskea veneensä vesille ja veneillä kauniissa saaristossamme. 
Perinteinen diplomien jakotilaisuus pidettiin Segliksessä 16.pnä kesäkuuta ja paikalla 
oli n. 60 jäsentä. Kesän seuraava tapahtuma on perheregatta, joka tänä vuonna 
pidetään  6.pnä elokuuta. Nähdään siellä.

Perheregatta

Kesän perheregatta pidetään lauantaina 6. pnä elokuuta 2011. Kokoonnumme klo. 16:00 regattapaikalle 
merkintäpaikassa Lat 63° 21,6′ N  ; Lon 021° 18,0′ E (WGS-84 mukaan). Paikalle pääsee sekä veneellä, 
että autolla. Tarjolla on ohjelmaa ja pientä purtavaa.

Lopuksi toivotan kaikille jäsenille mukavaa jatkoa veneilykaudelle 2011.

Teppo Meriluoto
Kommodori

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus on nyt 10 euroa. Maksa jäsenmaksusi viimeistään 22.8.2011. 
HUOM! Ne jäsenet, jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 2010 jäsenmaksuaan, 
poistetaan jäsenluettelosta marraskuun vaalikokouksessa. Maksamalla nyt sekä 
viime vuoden, että tämän vuoden jäsenmaksun vältyt jäsenluettelosta poistamiselta.

Navigaatioliiton kotisivu

Tutustukaa toki myös Navigaatioliiton kotisivuun:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigaatioseuran hallitus 2011

KommodoriTeppo Meriluoto040 586 2327
VarakommodoriOle Audas345 0221
SihteeriStig Brink321 1146
RahastonhoitajaUlf Hägglund346 0139
KirjanpitäjäUlf Hägglund346 0139
JäsenrekisteriPaul Håkans359 1966
JäsenetJohnny Ingo050 442 5121
Johanna Hagman046 680 1050
Aimo Latvala050 3343288
Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2011

Arvoisat Kipparit  

Navigaatioseuran hallitus toivottaa sekä vanhoille, että uusille jäsenille hyvää alkanutta vuotta 2011. 
Vuoden toiminta alkaa tutustumisella Helsingin venemessuihin, VENE 11 BÅT. Keväällä on 
venemessujen lisäksi ohjelmassa mm. VHF-kurssi, GPS-plotterikurssi ja Rannikkonavigoinnin 
kursseja järjestetään paikkakunnalla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vuosikokoukseen kokoonnumme 25.2.2011.

Joulukuun  tutkintotilaisuus pidettiin 10.12.2010 ja siihen osallistui 56 henkilöä. Seuraavat Saaristo-, 
Rannikko- ja mahdollisesti myös Tähtitieteellisen navigoinnin tutkinnot  järjestetään 15.4.2011.

Linja-automatka Venemessuille Helsinkiin

Tule mukaan hakemaan virikkeitä tulevalle veneilykaudelle Helsingin kansainvälisiltä venemessuilta. 
Navigaatioseura järjestää linja-automatkan venemessuille lauantaina 12.pnä helmikuuta. Matkan hinta 
seuran jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen on 30 euroa/hlö. Jos vapaita paikkoja löytyy voi myös 
seuraan kuulumattomia tulla mukaan hintaan 60 euroa/hlö. Hintaan sisältyy edestakainen linja-automatka 
Helsinkiin sekä venenäyttelyn sisäänpääsymaksu (arvo 9 €). Matkaopas Solveig Audas kerää 
käteismaksut linja-autossa matkan aikana. Linja-auto ajaa Oravaisten, Maksamaan, Koivulahden, 
Sepänkylän, Vaasan, (vanha linjaautoasema), Laihian ja Kurikan kautta. Lähtöaika Oravaisista alustavasti
n. klo 04.45, paluumatkalle Helsingistä lähdetään n. klo 17.00.

Solveig Audas  antaa tarkemmat tiedot aikataulusta. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään soittamaan
Solveig Audasille, puh. (06) 345 0221 (klo 18 jälkeen), viimeistään 31 tammikuuta.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen

Vaasan Navigaatioseuran vuosikokous pidetään perjantaina 25.pnä helmikuuta kello 19.00 Hotelli 
Valloniassa Sepänkylässä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Yhdistys tarjoaa osallistujille pullakahvit.

Lopuksi toivotan kaikille jäsenille hyvää jatkoa alkaneelle vuodelle.

Teppo Meriluoto
Kommodori

Navigaatioliiton kotisivu

Tutustukaa toki myös Navigaatioliiton kotisivuun:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigaatioseuran hallitus 2010

KommodoriTeppo Meriluoto040 586 2327
VarakommodoriOle Audas345 0221
SihteeriStig Brink321 1146
Rahastonh., jäs.rekUlf Hägglund346 0139
KirjanpitäjäUlf Hägglund346 0139
JäsenetPaul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Johanna Hagman046 6801050
Aimo Latvala050 3343288
Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2010

Arvoisat Kipparit

Kesän veneilykausi on pikku hiljaa käynnistymässä. Toivottavasti kaikilla veneenomistajilla 
on tänä kesänä mahdollisuus laskea veneensä vesille ja nauttia kauniista saaristostamme. 
Perinteinen diplomien jakotilaisuus pidetään Segliksellä 17pnä kesäkuuta klo. 19:00. Diplomit 
jaetaan niille, jotka hyväksytysti ovat suorittaneet jonkin laivuritutkinnon joulukuussa tai nyt 
huhtikuussa. Yhteensä suoritettiin n. 100 tutkintoa, joista 16 tähtitieteellisessä navigaatiossa.

Seura tarjoaa pullakahvit.

Perheregatta

Kesän perheregatta pidetään lauantaina 14 pnä elokuuta 2010. Kokoonnumme klo. 16:00 
regattapaikalle merkintäpaikassa Lat 63°19,1’ N ;Lon 021°10,4’ E (WGS-84 mukaan). Paikalle 
pääsee sekä veneellä, että autolla. Tarjolla on ohjelmaa ja pientä purtavaa.

Lopuksi toivotan kaikille jäsenille mukavaa jatkoa veneilykaudelle 2010.

Teppo Meriluoto
Kommodori

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa. Maksa jäsenmaksusi viimeistään 13.8.2010 ja muista 
laittaa jäsennumerosi viestikenttään. HUOM! Ne jäsenet, jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 
2008 ja 2009 jäsenmaksuaan, poistetaan jäsenluettelosta marraskuun vaalikokouksessa. 
Poistetuilla jäsenillä ei ole oikeutta kantaa Suomen Navigaatioliiton arvomerkkejä tai käyttää 
pätevyysviiriä. Maksamalla nyt mahdolliset unohtuneet jäsenmaksut vältyt jäsenluettelosta poistamiselta.

Navigaatioliiton kotisivu

Tutustukaa toki myös Navigaatioliiton kotisivuun:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigaatioseuran hallitus 2010

KommodoriTeppo Meriluoto040 586 2327
VarakommodoriLars Kukkonen321 1079
SihteeriStig Brink321 1146
Rahastonh., jäs.rekUlf Hägglund346 0139
KirjanpitäjäUlf Hägglund346 0139
JäsenetOle Audas345 0221
Johanna Hagman
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 2/2009

Arvoisat Kipparit

Kesän veneilykausi on täydessä käynnissä. Toivottavasti kaikilla 
veneenomistajilla on ollut tilaisuus laskea veneensä vesille ja veneillä 
kauniissa saaristossamme. Perinteinen diplomien jakotilaisuus 
pidettiin Segliksessä 11pnä kesäkuuta ja paikalla oli n. 50 jäsentä. 
Kesän seuraava tapahtuma on perheregatta, joka tänä vuonna pidetään 
Sommarösundissa. Nähdään siellä.

Perheregatta

Kesän perheregatta pidetään lauantaina 8 pnä elokuuta 2009. 
Kokoonnumme klo. 16:00 regattapaikalle merkintäpaikassa 
Lat 63°09,9’ N ;Lon 021°15,4’ E (WGS-84 mukaan). Paikalle pääsee 
sekä veneellä, että autolla. Tarjolla on ohjelmaa ja pientä purtavaa. 
Isäntinämme toimivat Södra Vallgrunds Båtklubb, 
Södra Vallgrund Samfälligheter sekä UF Havsbandet.

Lopuksi toivotan kaikille jäsenille mukavaa jatkoa veneilykaudelle 2009.

Teppo Meriluoto
Kommodori

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus on nyt 10 euroa. Maksa jäsenmaksusi 
viimeistään 14.8.2009.HUOM! Ne jäsenet, jotka eivät vielä ole maksaneet 
vuoden 2008 jäsenmaksuaan, poistetaan jäsenluettelosta marraskuun 
vaalikokouksessa. Maksamalla nyt sekä viime vuoden, että tämän vuoden 
jäsenmaksun vältyt jäsenluettelosta poistamiselta.

Navigaatioseuran hallitus 2008

KommodoriTeppo Meriluoto040 586 2327
VarakommodoriLars Kukkonen321 1079
SihteeriStig Brink321 1146
Rahastonh., jäs.rekLars Tammelin044 346 0297
KirjanpitäjäUlf Hägglund346 0139
JäsenetOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2009

Navigaatioseuran hallitus toivottaa sekä vanhoille, että uusille jäsenilleen hyvää alkanutta 
vuotta 2009. Vuoden toiminta alkaa jo perinteisellä tutustumisella Helsingin venemessuihin 
VENE 09 BÅT. Keväällä on venemessujen lisäksi ohjelmassa mm. VHF-radiolupakurssi 
ja GPS-kurssi ruotsin kielellä. Rannikko- ja Avomerilaivurikurssit jatkuvat Vaasa-opistolla. 
Vuosikokoukseen kokoonnumme perjantaina 20. pnä helmikuuta. Joulukuun tutkintotilaisuus 
pidettiin 12.12.2008 ja siihen osallistui noin 50 henkilöä. Seuraavat Saaristo-, Rannikko- ja 
Avomerinavigoinnin tutkinnot järjestetään 24.4.2009.

VENE 09 BÅT lauantaina 7 helmikuuta

Tule mukaan hakemaan virikkeitä tulevalle veneilykaudelle Helsingin kansainvälisiltä 
venemessuilta. Navigaatioseura järjestää linja-automatkan venemessuille 
lauantaina 7.pnä helmikuuta. Matkan hinta seuran jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen 
on 30 euroa/hlö. Jos vapaita paikkoja löytyy voi myös seuraan kuulumattomia tulla mukaan 
hintaan 60 euroa/hlö. Hintaan sisältyy edestakainen linja-automatka Helsinkiin sekä 
venenäyttelyn sisäänpääsymaksu (arvo 13€). Matkaopas Solveig Audas kerää käteismaksut 
linja-autossa matkan aikana. Linja-auto ajaa Oravaisten, Maksamaan, Koivulahden, Sepänkylän, 
Vaasan, (linja-autoasema), Laihian ja Kurikan kautta. Lähtöaika Oravaisista alustavasti 
n. klo 04.45, paluumatkalle Helsingistä lähdetään n. klo 17.00.

Solveig Audas antaa tarkemmat tiedot aikataulusta. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 
soittamaan Solveig Audasille, puh. (06) 345 0221 (klo 18 jälkeen), viimeistään 28 tammikuuta.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen

Vaasan Navigaatioseuran vuosikokous pidetään perjantaina 20.pnä helmikuuta 2009 kello 19.00 
Hotelli Silveriassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Yhdistys tarjoaa osallistujille pullakahvit.

Navigaatioliiton kotisivu

Tutustukaa toki myös Navigaatioliiton kotisivuun:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigaatioseuran hallitus 2008

KommodoriTeppo Meriluoto040 586 2327
VarakommodoriLars Kukkonen321 1079
SihteeriStig Brink321 1146
Rahastonh., jäs.rekLars Tammelin044 346 0297
KirjanpitäjäUlf Hägglund346 0139
JäsenetOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121