Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2006

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar 
en god fortsättning på det nya året 2006. Vi inleder årets verksamhet med 
att besöka båtmässan VENE 06 BÅT i Helsingfors.

VENE 06 BÅT lördagen den 18 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den 
internationella båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en 
bussresa dit lördagen den 18 februari. Resans pris är 20 euro/person för 
medlemmar och deras familje-medlemmar. Om det finns plats kan även 
icke medlemmar komma med till ett pris av 30 euro/person. I priset ingår 
bussresa tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 8 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, 
Maxmo, Kvevlax, Smedsby, Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär 
start från Oravais ca kl 04.45, returresan från Helsingfors inleds ca kl 17.00. 
Närmare info om busstidtabellen ges senare av Solveig Audas eller Stig Brink. 
Bindande anmälningar tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), 
eller Stig Brink, tfn (06) 321 1146, senast den 12 februari.

Examenstillfället i december 2005

I examens-tillfället på Hotel Silveria den 9 december deltog sammanlagt 
21 personer i skärgårds-skepparexamen. Nästa examenstillfälle ordnas 
fredagen den 21 april 2006.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte fredagen den 24 februari 
kl 19. 00 på Hotel Silveria. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

GPS-kurs i Vasa

Arbis I Vasa arrangerar en 12h lång GPS-grundkurs tre tisdagkvällar 
kl 18.00 – 21.15 med start tisdagen den 25 april. Förhandsanmälan 
till Arbis, tfn 325 3501, e-post arbis@vaasa.fi. På kursen används en 
GPS-simulator, varför grundkunskaper i dator-användning krävs. 
Kursavgift är 15€. Navigationssällskapets medlemmar betalar halv kursavgift, 
eller 7,50 €. Deltagarantalet är begränsat.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2006

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121