Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2007

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en 
god fortsättning på det nya året 2007. Vi inleder årets verksamhet med att 
besöka båtmässan VENE 07 BÅT i Helsingfors.

VENE 07 BÅT lördagen den 17 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den 
internationella båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en 
buss-resa dit lördagen den 17 februari. Resans pris är 25 euro/person för 
medlemmar och deras familje-medlemmar. Om det finns plats kan även icke 
medlemmar komma med till ett pris av 40 euro/person. I priset ingår bussresa 
tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 8 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, 
Maxmo, Kvevlax, Smedsby, Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. 
Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, returresan från Helsingfors inleds ca kl 17.00. 
Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas. Bindande anmälningar tas emot 
av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), senast den 6 februari.

VHF-radiocertifikat kurs 17 – 18.2.2007 kl 10.00 –14.30. Plats kommungården i Malax. 
Lärare Ole Audas. Kursavgift 20 €. 
Anmälan senast 2.2.2007 till Malax-Korsnäs medborgarinstitut. 
Användning av VHF-radiotelefon i båttrafik, olika förfaringssätt i radio-, nöd- 
och säkerhetstrafiken, lagar och bestämmelser. 
Möjlighet att avlägga Kommuni-kationsverkets behörighetsintyg. Avgift ca 90 €.

Navigation I – skärgårdsskeppare, intensivkurs.

9.2 – 11.2.2007 och 23.3 – 25.3.2007 Plats Smedsby, lärare Ole Audas. 
Kurstider: Fredag kl 16.30 – 19.45, Lördag och Söndag 11.2 kl 9.00 – 15.00. 
Efter intensivkursen har du möjlighet att avlägga Finlands Navigationsförbunds 
Skärgårds- skepparexamen. Förhandsanmälan till Korsholms Vuxenintstitut.

Examenstillfället i december 2006

I examenstillfället på Hotel Silveria den 15 december deltog sammanlagt 
ca 50 personer i skärgårds- och kustskepparexamen. Nästa examenstillfälle ordnas 
fredagen den 20 april 2007 kl 18.00. ( kust och skärgård)

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte måndagen den 26 februari kl 19.00 på Hotel Silveria. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2007

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121