Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2008

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en god fortsättning 
på det nya året 2008. Vi inleder årets verksamhet med att besöka båtmässan VENE 08 BÅT 
i Helsingfors. På våren finns förutom båtmässan även en VHF-certifikatkurs och Kustskeppar-
kurser på programmet. Vi samlas till årsmöte fredagen den 7 mars 2008. December 
tentamenstillfälle hölls den 14.12.2007 och ett 50-tal personer deltog. Följande tentamenstillfälle 
i Skärgårds- och Kustnavigation blir den 25.4.2008.

VENE 08 BÅT lördagen den 9 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den internationella 
båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en bussresa dit lördagen den 9 februari. 
Resans pris är 25 euro/person för medlemmar och deras familje-medlemmar. Om det finns plats 
kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 40 euro/person. I priset ingår bussresa 
tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 13 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, Maxmo, Kvevlax, 
Smedsby, Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, 
returresan från Helsingfors inleds ca kl 17.00. Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas. 
Bindande anmälningar tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), senast den 28 januari.

VHF-radiocertifikat kurs 29 – 30.3.2008 kl 10.00 –14.30.

Plats Smedsby, Vuxeninstitutet. Lärare Ole Audas. Kursavgift 10 €. Anmälan senast 17.3.2008.
Det certifikat som krävs av en radiooperatör ombord på en fritidsbåt som är utrustad med en maritim 
VHF-radiotelefon kallas SRC. Kursen förbereder för examen. Innehåller: Nöd-, il- och varningstrafiken, 
användning av kanaler, m.m. Vasa Navigationssällskap subventionerar sina medlemmars deltagande 
i VHF-kursen med halva kursavgiften.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte fredagen den 7 mars 2008 kl 19. 00 på Hotel Silveria. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Navigationssällskapets styrelse 2008

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin044 346 0297
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121