Nyheter

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2001

Tentamenstillfällen

Tentamenstillfällen för de olika skepparexamina har hållits den 14 december 2000 och den 20 april 2001 vid Vasa Arbis. I decembertentamen godkändes följande nya skeppare/medlemmar:

Skärgårdsskeppare (*): Carina Ahlnäs, Ossian Ahlnäs, Berit Antus, Niclas Back, Jens Berglund, Timo Berglund, Kristian Bjons, Jarmo Blomster, Anna Forsberg, Pekka Haapanen, Merja Heinonen, Daniel Heinull, Christoffer Helgas, Ronny Holmlund, Nina Häggdahl, Mikko Joupperi, Karin Kainlauri, Juha Karvala, Mikael Kaustinen, Martti Lehtimäki, Kjell Lidfors, Patrik Långs, Tua Nordqvist, Jan Nybäck, Andreas Nymark, Boris Pörnull, Tom Siegfrids, Maria Smedlund, Magnus Strandberg, Stefan Strandberg, John-Erik Svens, Ari Vahtera, Milla Valento och Seppo Valkealahti.

Kustskeppare (**): Pekka Haapanen och Mikko Joupperi.

Resultatet från apriltentamen har ännu inte bekräftats av examensnämnden. Navigationssällskapet gratulerar de nya skepparna och hälsar dem välkomna som medlemmar.

Utdelning av skeppardiplom

Utdelning av skeppardiplom ordnas torsdagen den 14 juni kl 18 på restaurang Seglis. Nya och »gamla« skeppare med familjer är välkomna!

Navigationssällskapet bjuder på kaffe med dopp. Efter diplomutdelningen finns det möjlighet att köpa kokarder, gradbeteckningar och kompetensvimplar.

Observera att diplomen bör avhämtas personligen.

Sommarutflykt

Sommarens familjeutflykt är planerad till lördagen den 4 augusti. Vi samlas kl 18.00 i positionen Lat. 63° 14,3´ N, Lon. 22° 02,7´ O. Det går bra att komma med antingen båt eller bil. På programmet finns bl.a. en historisk guidning samt lekar. Efteråt badar vi bastu och avnjuter en lätt kvällsbit.

Övriga aktiviteter

Ett besök vid Sjöhistoriska muséet i Brändö är planerat till onsdagen den 16 maj klockan 18.30. Till hösten ser vi fram emot en exkursion till något båtvarv. En kryssning med RG-line när trafiken kommit igång finns också med i planerna.

Aktuell information om våra aktiviteter publiceras på Anslagstavlan i Vasabladet. Följ därför med Anslagstavlan, eller besök då och då Navigationssällskapets hemsida på adressen www.nic.fi/~navis. E-post till sällskapet kan sändas på adressen navis@nic.fi.

Navigationssällskapets styrelse 2001

Kommodor Stig Brink
Vicekommodor Lars Kukkonen
Kassör, medlemsregister Lars Tammelin
Sekreterare Yngve Svarvar
Ledamöter Ole Audas
Paul Håkans
Ulf Hägglund
Bengt Ståhl

Medlemsavgiften för 2001

Med detta brev följer en bankgiroblankett för medlemsavgiften år 2001. Betala senast den 25 maj och kom ihåg att uppge referensnumret.

Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2000

Allt för sjön 9-11.3.2001 i Stockholm

Planering för vårens resa till båtmässan i Stockholm framskrider. Resan arrangeras av Oravais Trafik och Solveig Audas blir reseledare. OT har gett program och prisuppgifter enligt följande:

Fredag 9.3

Avfärd från Vasa Stadshus kl 14.30, bussresa till Åbo med lämpliga pauser. Silja Lines M/S Silja Europa avgår kl 21.15. Ombord har vi två personers hytter ovanför bildäck med bäddar ovanför varandra.

Lördag 10.3

Sjöfrukost ombord före ankomsten till Stockholm kl 07.00. Vi gör en kort rundtur i Stockholm. Besök på båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö. Bussen kör från mässan in till centrum i två omgångar. Logi och middag på Scandic Hotel Ariadne, beläget intill Siljaterminalen.

Söndag 11.3

Frukost på hotellet. Silja Line’s M/S Silja Europa avgår från Värtahamnen kl 08.00. Likadana hytter som på fredagen. Vi anländer till Åbo kl 20.20, därifrån vidtar hemresan omedelbart.

Prisuppgifter (FIM):

935,- / person (vid minst 40 deltagare)
1 020,- / person (vid minst 30 deltagare)
1 180,- / person (vid minst 20 deltagare)
Tillägg för enkelrum 180,- (inkluderar ej enkelhytt)
Som framgår av prisuppgifterna kommer resans slutliga pris att vara beroende av antalet deltagare. Navigationssällskapet står för inträdet till båtmässan (SEK 120,-).

På lördagskvällen ges tillfälle till teaterbesök för den som så önskar. Teaterpjäsen, en musikfars av Nils Poppe, heter ”Lorden från gränden”, och medverkande är bl.a. Bert-Åke Wargh, Eva Roos och Ulf Larsson. Biljetten kostar FIM 260,-.

Anmälan till Solveig Audas, tfn 345 0221, kvällstid efter kl 18 senast den 11.01.2001. Finns det därefter lediga platser kvar bjuder OT ut dem via tidningsannonsering.

Kontaktuppgifter

E-postadressen till Vasa Navigationssällskapet är navis@nic.fi.

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida: http://www.bananabit.com/naviga.

Navigationssällskapets styrelse 2001

På valmötet den 27.11.2000 valdes ny styrelse enligt följande

Kommodor Stig Brink
Vicekommodor Lars Kukkonen
Kassör, medl.register Lars Tammelin
Sekreterare Yngve Svarvar
Ledamöter Ole Audas
Paul Håkans
Ulf Hägglund
Bengt Ståhl

Information om aktuella händelser

Kom ihåg att läsa föreningsspalten i Vasabladet. Navigationssällskapet informerar vid behov om aktuella händelser i föreningsspalten.

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2000

Vårens tentamenstillfälle

När detta brev postas har vårens tentamenstillfälle redan lämnats akteröver. I tentamen den 14 april på Vasa Arbis deltog sammanlagt 40 skepparaspiranter, av vilka 10 tenterade skärgårdsnavigation, 23 kustnavigation och 7 astronomisk navigation.

Utdelning av skeppardiplom

Diplomutdelning ordnas fredagen den 16 juni kl 18 på restaurang Segeli, där Navigationssällskapet bjuder på kaffe med dopp. Efter diplomutdelningen finns möjlighet att köpa kokarder, gradbeteckningar, kompetensvimplar och andra skepparprylar.

Observera att diplomen bör avhämtas personligen.

Allt för sjön 2001 i Stockholm

Den traditionella bussresan till BÅT 2000 i Helsingfors blev av olika orsaker inte av den här säsongen. I stället planeras en kombinerad mäss- och teaterresa till Stockholm våren 2001. Resan arrangeras av Oravais Trafik, och anmälningar om deltagande kan göras direkt till researrangören per telefon (06) 318 4000

Närmare uppgifter om tidtabell och anmälningstid kommer att framgå av researrangörens annonser i lokaltidningarna. Kom ihåg att uppge medlemskap i Vasa Navigationssällskap vid bokningen för att få resan till medlemspris.

Navigationssällskapets hemsida

Navigationssällskapet har numera en egen hemsida på Internet. Innehållet är tillsvidare begränsat, men kommer efterhand att utökas. Hemsidan skall innehålla aktuell information om sällskapets olika aktiviteter och underlätta kontakten med medlemmarna. Sidans adress är http://gamma.nic.fi/~navis/, och e-postadressen till sällskapet är navis@nic.fi.

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.bananabit.com/naviga.

Navigationssällskapets styrelse 2000

Kommodor Stig Brink
Vicekommodor Lars Kukkonen
Kassör, medl.register Lars Tammelin
Sekreterare Yngve Svarvar
Ledamöter Ole Audas
Paul Håkans
Ulf Hägglund
Bengt Ståhl

Sommarens familjeregatta

Sommarens familjeregatta är planerad till lördagen den 1 juli. Vi samlas på regattaplatsen, Lat. 63° 28,8′ N, Long. 22° 25,2′ O, kl 14. För att underlätta navigationen till regattaplatsen har regattavärden Sverre Sandås gett följande utprickningtips:

Nya skärgårdsremmare (blåvita):

Västmärke 63° 29,7′ N, 22° 25,5′ O
Ostmärke 63° 29,3′ N, 22° 25,3′ O
Ostmärke 63° 29,05′ N, 22° 25,3′ O

Sydmärket i position 63° 30,0′ N, 22°25,7′ O saknades sommaren 1999.

Senare gemensam utfärd till Stubbens fyr. De som tar sig landvägen till regattaplatsen har möjlighet att delta i utfärden med charterbåt.

Förhandsanmälan till kommodor Stig Brink, telefon 321 1146, senast den 20 juni.

Medlemsavgiften för 2000

Med detta brev följer en bankgiroblankett för medlemsavgiften år 2000. Betala senast den 31.5 och kom ihåg att uppge referensnumret.

De medlemmar som inte betalt medlemsavgiften för 1998 och/eller 1999 får denna gång en bankgiroblankett med två eller tre årsavgifter. Medlemmar som trots påminnelse underlåtit att betala medlemsavgift i mera än två år, kommer att uteslutas på sällskapets årsmöte.

Styrelsen vill i detta sammanhang påminna om att rätten att bära gradbeteckning och föra kompetensvimpel är bunden till medlemskap i någon av navigationsförbundets medlemsföreningar.

Information om aktuella händelser

Kom ihåg att läsa föreningsspalten i Vasabladet. Navigationssällskapet informerar vid behov om aktuella händelser i föreningsspalten.