Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2009

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en 
god fortsättning på det nya året 2009. Vi inleder årets verksamhet med att 
besöka båtmässan VENE 09 BÅT i Helsingfors. På våren finns förutom båtmässan 
även en VHF-radiocertifikatkurs och en GPS-kurs på programmet. 
Kustskepparkurserna fortsätter som vanligt. Vi samlas till årsmöte fredagen den 20 februari. 
December tentamenstillfälle hölls 12.12.2008 och ett 50-tal personer deltog. 
Följande tentamenstillfälle i Skärgårds-, Kust- och Astronomisk navigation ordnas 24.4.2009.

VENE 09 BÅT lördagen den 7 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den internationella 
båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en bussresa dit lördagen den 7 februari. 
Resans pris är 30 euro/person för medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns 
plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 60 euro/person. I priset ingår 
bussresa tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 13 €). Avgiften betalas 
kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, Maxmo, Kvevlax, Smedsby, 
Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, returresan 
från Helsingfors inleds ca kl 17.00. Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas.

Bindande anmälningar tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), senast den 28 januari.

VHF-radiocertifikat kurs, 2 – 3.5.2009, lörd. – sönd. kl 10.00 – 14.30.

Plats: Smedsby, Vuxeninstitutets grupprum. Lärare Ole Audas. Kursavgift 10 €. 
Förhandsanmälan: www.hellewi.fi/korsholm/, tfn (06) 327 7260 eller (06) 327 7261. 
Det certifikat som krävs av en radiooperatör ombord på en fritidsbåt som är utrustad med en 
maritim VHF-radiotelefon kallas SRC. Kursen förbereder för examen. Innehåller: Nöd-, il- och 
varningstrafiken, användning av kanaler, m.m. Vasa Navigationssällskap subventionerar sina 
medlemmars deltagande i VHF-kursen med halva kursavgiften.

GPS-kurs

Kursens innehåll:
Att skapa och lagra ruttpunkter, att kombinera ruttpunkter till rutter och att navigera utmed en rutt 
hör till de grundläggande färdigheter som varje ägare till en marin GPS-mottagare bör lära sig att 
klara av. På introduktionskursen behandlas dessutom hur man gör de viktigaste grundinställningarna 
av mottagaren samt hur man väljer rätt kartreferens. Kursen hålls i Arbis i Vasa och pågår fyra veckor 
med start 5.3 kl 18.30. På kursen används en PC-simulator, varför lite datorvana är önskvärd. 
Kursavgift 17 euro, för medlemmar i VNS 8,50 euro.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte fredagen den 20 februari 2009 kl 19. 00 på Hotel Silveria. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Navigationssällskapets styrelse 2008

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin044 346 0297
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121