Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2017

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura  r.f. är inne på 60:e verksamhetsår. Föreningen grundades 1957 som den första officiellt tvåspråkiga föreningen och den fjärde föreningen i ordningen inom Navigationssällskapet i Finland. 1958 bildades Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund r.f. med två föreningar i Helsingfors samt föreningarna i Ekenäs, Pargas och Vasa som stiftande medlemmar.

De första kurserna i skärgårds- och kustnavigering hölls i Vasa vintern 1957 med Björn Eriksson som lärare. Efter examen 8.3.1957 sammankallades de nyutexaminerade skepparna till ett konstituerande möte 28.5.1957. Vid mötet beslöt man bilda tvåspråkig Navigationsklubb som fick det namn föreningen har än idag.

Vasa Navigationssällskaps första styrelse bestod av följande personer

                          Kommodor Björn Eriksson

                          Vice kommodor Arvo Patrikka

                          Sekreterare sv Karl Wilhelm Groos

                          Sekreterare fi Martti Granbäck

                          Kassör Sigrun Engelholm

                          Ledamot Runar Olin

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av


                          Kommodor Ann Christine Sjöblom
                          Vice kommodor Kari Lapveteläinen
                          Sekreterare Sten-Ole Lund
                          Kassör Leif-Johan Höckert
                          Ledamot Ari Nykvist
                          Ledamot Johan Bertlin
                          Ledamot Jonny Sandvik
                          Ledamot Johanna Hagman

Enligt föreningens stadgar är sällskapets syfte att befordra intresset för och förkovra kunskap inom navigation, befrämja trafikkulturen till sjöss samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper.

För att uppfylla sitt syfte kan sällskapet anordna allmänna kurser i navigation och annan utbildning om trafikkultur till sjöss, ge sina medlemmar teoretisk och praktisk vidareutbildning samt bedriva allmän upplysningsverksamhet.

Under detta 60:e verksamhetsår försöker styrelsen genom en del ny verksamhet att uppfylla det syfte som stipuleras i föreningens stadgar.

Vasa Navigationssällskap erbjuder kurser i navigation på olika nivåer i samarbete med Vasa Arbis, Vaasan Opisto och Korsholms Medborgarinstitut. I början av april hölls ett tillfälle ”Navigera med tablett” där deltagarna fick bekanta sig med vilka möjligheter moderna verktyg ger som komplement till traditionell navigering.

Fredag 19.5.2017 kl. 16-19 kommer medlemmarna att ges möjlighet att granska sina brandsläckare. Detta tillfälle ordnas i samarbete med LokalTapiola och restaurang Strampen. Granskningen sker på gräsmattan invid Strampen eller på nedre terrassen mot stranden.

Traditionellt ordnas diplomutdelning den 01.06.2017 för de som avlagt examen inom navigering under hösten 2016 och våren 2017.

Höstens verksamhet startar med att navigationskurserna inleds. Under planering är även en resa till Forum Marinum i Åbo, ett nationellt specialmuseum för sjöfart som också är den finska marinens museum.

Styrelsen undersöker som bäst ifall det finns intresse att avsluta jubileumsåret med en jubileumsfest. Festen ordnas i så fall i medlet av oktober.

Under detta år vill styrelsen effektivera informationsgången till föreningens medlemmar genom att i högre grad använda sig av e-post samt information på föreningens hemsida.  E-post är snabbt, effektivt och blir förmånligare för föreningen.

Bästa medlem! För att vi skall kunna nå Dej med vår information  ber vi de som ännu inte meddelat sin e-post adress att meddela den till info@vanaviga.fi eller besök vår hemsida www.vanaviga.fi och klicka sedan på rubriken ”Uppdatering av medlemsuppgifter”. Hemsidan kommer i fortsättningen att uppdateras aktivare och även förnyas.

Från och med detta medlemsbrev kommer föreningen att endast skicka ett medlemsbrev per år per traditionell post. De som fortfarande önskar information per post i form av brev bedes vänligen meddela detta till adressen:

Vasa Navigationssällskap, c/o Digitalo Oy Ab, Cirkelvägen 21, 65100 Vasa

Med hopp om stort intresse för föreningens verksamhet önskar styrelsen alla en glad vår och en varm sommar.