Notiser

Vårens navigationsexamen 21.5.2021

På grund av de restriktioner som pågående pandemi har förorsakat kommer vårens navigationsexamen att hållas först den 21 maj, kl 18-22 på Vaasaopisto. Anmälan bör göras senast 3 veckor före examen så att vi hinner få materialet från navigationsförbundet. Examensavgiften debiteras per e-postfaktura och skall vara betald före examen.

I Vasa hålls inte någon examen i april, eftersom skeppar kurserna inte hinner bli avslutade i tid före examensdatum i april. Det är möjligt att det eventuellt ordnas examen i april på någon annan ort men det vet vi inte.

CEVNI kurs på svenska hålls inte denna vår.