Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2008

Ärade Skeppare

Diplomutdelning

Sommarens båtsäsong närmar sig och snart sjösätts båtarna igen i sitt rätta element. 
Vi börjar båtsäsongen med den traditionella diplomutdelningen till alla som under vintern 
avlagt någon godkänd examen i navigation. Tillställningen äger rum torsdagen den 12 juni 2008 
kl. 19:00 på Restaurang Seglis. På platsen kan man även inhandla kokarder och skepparvimplar.
Sällskapet bjuder på kaffe och bulla.

Familjeregatta

Sommarens familjeregatta går av stapeln lördagen den 2 augusti 2008 kl 16.00. Vi samlas 
på regattaplatsen vid positionen Lat 63°16,18’N Lon 022°14,33’E (enligt WGS-84). 
Man kan komma till platsen både med båt och bil. Det bjuds på lämpligt program och smått tilltugg.

Till slut vill jag önska alla medlemmar en angenäm båtsäsong 2008.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är nu 10 euro, Styrelsens mål är att verksamheten skall ge god valuta för 
pengarna bl.a. i form av förmånliga medlemsresor och rabatter på kursavgifter. Betala medlemsavgiften 
senast den 15.6.2008. OBS! Medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2007 kommer 
att uteslutas vid valmötet i november. Genom att betala både fjolårets och årets avgift nu undviker du 
att bli struken ur medlemsförteckningen.

Medlemmar kan inskaffa den nya F-sjökortsserien för 46 euro från Gros bokhandel genom att 
uppvisa medlemsbrevet.

Högsjöskepparkurs

En högsjöskepparkurs på finska planeras för hösten. Det blir i så fall i samarbete med Vaasa Opisto.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Navigationssällskapets styrelse 2008

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin044 346 0297
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2008

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en god fortsättning 
på det nya året 2008. Vi inleder årets verksamhet med att besöka båtmässan VENE 08 BÅT 
i Helsingfors. På våren finns förutom båtmässan även en VHF-certifikatkurs och Kustskeppar-
kurser på programmet. Vi samlas till årsmöte fredagen den 7 mars 2008. December 
tentamenstillfälle hölls den 14.12.2007 och ett 50-tal personer deltog. Följande tentamenstillfälle 
i Skärgårds- och Kustnavigation blir den 25.4.2008.

VENE 08 BÅT lördagen den 9 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den internationella 
båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en bussresa dit lördagen den 9 februari. 
Resans pris är 25 euro/person för medlemmar och deras familje-medlemmar. Om det finns plats 
kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 40 euro/person. I priset ingår bussresa 
tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 13 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, Maxmo, Kvevlax, 
Smedsby, Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, 
returresan från Helsingfors inleds ca kl 17.00. Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas. 
Bindande anmälningar tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), senast den 28 januari.

VHF-radiocertifikat kurs 29 – 30.3.2008 kl 10.00 –14.30.

Plats Smedsby, Vuxeninstitutet. Lärare Ole Audas. Kursavgift 10 €. Anmälan senast 17.3.2008.
Det certifikat som krävs av en radiooperatör ombord på en fritidsbåt som är utrustad med en maritim 
VHF-radiotelefon kallas SRC. Kursen förbereder för examen. Innehåller: Nöd-, il- och varningstrafiken, 
användning av kanaler, m.m. Vasa Navigationssällskap subventionerar sina medlemmars deltagande 
i VHF-kursen med halva kursavgiften.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte fredagen den 7 mars 2008 kl 19. 00 på Hotel Silveria. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Navigationssällskapets styrelse 2008

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin044 346 0297
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2007

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en 
god fortsättning på det nya året 2007. Vi inleder årets verksamhet med att 
besöka båtmässan VENE 07 BÅT i Helsingfors.

VENE 07 BÅT lördagen den 17 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den 
internationella båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en 
buss-resa dit lördagen den 17 februari. Resans pris är 25 euro/person för 
medlemmar och deras familje-medlemmar. Om det finns plats kan även icke 
medlemmar komma med till ett pris av 40 euro/person. I priset ingår bussresa 
tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 8 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, 
Maxmo, Kvevlax, Smedsby, Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. 
Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, returresan från Helsingfors inleds ca kl 17.00. 
Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas. Bindande anmälningar tas emot 
av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), senast den 6 februari.

VHF-radiocertifikat kurs 17 – 18.2.2007 kl 10.00 –14.30. Plats kommungården i Malax. 
Lärare Ole Audas. Kursavgift 20 €. 
Anmälan senast 2.2.2007 till Malax-Korsnäs medborgarinstitut. 
Användning av VHF-radiotelefon i båttrafik, olika förfaringssätt i radio-, nöd- 
och säkerhetstrafiken, lagar och bestämmelser. 
Möjlighet att avlägga Kommuni-kationsverkets behörighetsintyg. Avgift ca 90 €.

Navigation I – skärgårdsskeppare, intensivkurs.

9.2 – 11.2.2007 och 23.3 – 25.3.2007 Plats Smedsby, lärare Ole Audas. 
Kurstider: Fredag kl 16.30 – 19.45, Lördag och Söndag 11.2 kl 9.00 – 15.00. 
Efter intensivkursen har du möjlighet att avlägga Finlands Navigationsförbunds 
Skärgårds- skepparexamen. Förhandsanmälan till Korsholms Vuxenintstitut.

Examenstillfället i december 2006

I examenstillfället på Hotel Silveria den 15 december deltog sammanlagt 
ca 50 personer i skärgårds- och kustskepparexamen. Nästa examenstillfälle ordnas 
fredagen den 20 april 2007 kl 18.00. ( kust och skärgård)

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte måndagen den 26 februari kl 19.00 på Hotel Silveria. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2007

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2006

Diplomutdelning

Torsdag den 15 juni kl 19 hålls diplomutdelning på restaurang Seglis för de 
som under vintern avlagt godkänd examen i navigation. Försäljning av kokarder, 
skepparvimplar m.m. Navigationssällskapet bjuder på kaffe med dopp.

Familjeregatta

I sommar blir det ingen familjeregatta utan i stället deltar vi i Havsnära dagarna
och Vasas 400-års jubileum den 12 augusti 2006.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 10 euro. Styrelsens mål är att verksamheten skall ge god 
valuta för pengarna bl.a. i form av förmånliga medlemsresor och rabatter på 
kursavgifter.  OBS! Medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 
2005 kommer att uteslutas vid valmötet i november. Genom att betala både 
fjolårets och årets avgift nu undviker du att bli struken ur medlemsförteckningen.

Skepparkurslärare sökes

Vi söker lärare för en finskspråkig Saaristolaivuri-kurs, som börjar på Vaasa-Opisto 
i höst. Intresserade vänligen kontakta Teppo Meriluoto, tel. 040 5862327

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2006

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2006

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar 
en god fortsättning på det nya året 2006. Vi inleder årets verksamhet med 
att besöka båtmässan VENE 06 BÅT i Helsingfors.

VENE 06 BÅT lördagen den 18 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den 
internationella båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en 
bussresa dit lördagen den 18 februari. Resans pris är 20 euro/person för 
medlemmar och deras familje-medlemmar. Om det finns plats kan även 
icke medlemmar komma med till ett pris av 30 euro/person. I priset ingår 
bussresa tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 8 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, 
Maxmo, Kvevlax, Smedsby, Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär 
start från Oravais ca kl 04.45, returresan från Helsingfors inleds ca kl 17.00. 
Närmare info om busstidtabellen ges senare av Solveig Audas eller Stig Brink. 
Bindande anmälningar tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), 
eller Stig Brink, tfn (06) 321 1146, senast den 12 februari.

Examenstillfället i december 2005

I examens-tillfället på Hotel Silveria den 9 december deltog sammanlagt 
21 personer i skärgårds-skepparexamen. Nästa examenstillfälle ordnas 
fredagen den 21 april 2006.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte fredagen den 24 februari 
kl 19. 00 på Hotel Silveria. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

GPS-kurs i Vasa

Arbis I Vasa arrangerar en 12h lång GPS-grundkurs tre tisdagkvällar 
kl 18.00 – 21.15 med start tisdagen den 25 april. Förhandsanmälan 
till Arbis, tfn 325 3501, e-post arbis@vaasa.fi. På kursen används en 
GPS-simulator, varför grundkunskaper i dator-användning krävs. 
Kursavgift är 15€. Navigationssällskapets medlemmar betalar halv kursavgift, 
eller 7,50 €. Deltagarantalet är begränsat.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2006

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 3/2005

Höstaktiviteter

Höstens medlemsaktivitet är en resa till Strömmingsmarknaden och Forum
Marinum i Åbo. Resan arrangeras av Oravais Trafik och Solveig Audas är 
reseledare. Program enligt följande:

Lördag 22.10

Uppsamling med bussen enligt behov. Avfärd från Vasa kl 07.00. Resa till
Åbo med lämpliga pauser. Vi besöker Strömmingsmarknaden i Åbo. Den 
första fiskmarknaden hölls vid Aura å år 1636. På marknaden säljs på traditionellt
vis saltad strömming, kryddfisk samt olika slags marinerad strömming. 
Besök också anrika Saluhallen med alla dess läckerheter. Vi besöker 
handelssjöfarts- och marinhistoriska museet Forum Marinum. Museets 
guide presenterar utställningarna, som berättar om bl.a. haverier till sjöss, 
fartygs och sjöfarares skeden, Finlands flotta, farleder, lotsar, tullens och 
sjöbevakarens arbete.

Inkvartering

Logi i dubbelrum på Sokos Hotel Hamburger Börs i centrum av Åbo intill
salutorget. Middag på hotellet kl 19.00.

Söndag 23.10

Frukost på hotellet. Vi har ännu möjlighet att besöka strömmingsmarknaden på
förmiddagen. Besök på Åbo slott. Returresa Åbo-Vasa med lämpliga pauser.

Resans pris

– 129 euro/person (vid minst 20 deltagare)
– 108 euro/person (vid minst 30 deltagare)
– Tillägg för enkelrum 32 euro.

I priset ingår

– Bussresa Vasa – Åbo – Vasa i helturistbuss
– Övernattning på hotell i dubbelrum
– Måltider 1 x middag, 1 x frukost
– Reseledarens tjänster

Övriga måltider samt måltidsdrycker ingår inte i priset. Resans slutliga pris
kommer att vara beroende av antalet deltagare. Navigationssällskapet står för
inträdet till Forum Marinum och Åbo slott (sammanlagt ca 17,50 euro/deltagare)

Anmälningar

till Solveig Audas, tfn (06) 345 0221,kvällstid efter kl 18.00, eller till
Stig Brink, tfn (06) 321 1146 senast den 19 september. Utförligare 
program och tidtabell sänds till de som anmält sig.

Valmöte

hålls fredag den 25 november. Plats och tid annonseras i Vasabladet och
Pohjalainen. Kom med och påverka.

Allt för sjön i Stockholm 2006

10-12.3 2006 planeras en resa till internationella båtmässan Allt för sjön i
Stockholm. Utförligare program och anmälningstider sänds ut i slutet av året.

Skepparkurser

Korsholms Vuxeninstitut anordnar en kurs i astronomisk navigation med
start 15.9. Kursen pågår i två terminer och kursdeltagarna har möjlighet att 
avlägga högsjöskepparexamen i april 2006. Kursledare är Teppo Meriluoto och
kursprogrammet finns i vuxeninstitutets program samt på www.korsholm.fi.

Även kurser i skärgårdsnavigation inleds i september, i Korsholm med start
6.9 (vuxeninstitutet, kursledare Ole Audas) och i Vasa med start 13.9 (Arbis,
kursledare Paul Håkans). Examenstillfälle 9.12. Kurser i kustnavigation
inleds i januari 2006.

I slutet av april hålls en 12 h lång GPS-grundkurs vid Arbis i Vasa. Medlemmar
i Vasa Navigationssällskap betalar endast halva kursavgiften 7,50 euro (icke
medlemmar 15,00 euro). På kursen används en GPS-simulator, varför
grundkunskaper i datoranvändning är önskvärda. Kursledare är Paul Håkans.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2005

KommodorStig Brink321 1146
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Petteri Olkkonen040 551 3010
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2005

Diplomutdelning

Torsdagen den 16 juni kl 19 blir det diplomutdelning vid restaurang
Seglis för de som under vintern avlagt godkänd examen i navigation.
Försäljning av kokarder, skepparvimplar m.m. Navigationssällskapet 
bjuder på kaffe med dopp.

Familjeregatta

Sommarens familjeregatta hålls lördagen den 6 augusti. Vi samlas kl 16 
på regattaplatsen, Lat 63° 20,9′ N, Lon 22° 00,6′ O. Regattaplatsen kan 
nås med både båt och bil. Navigationssällskapet ordnar lämpligt program 
samt bjuder på kaffe med tilltugg.

Höstresa

Till hösten planeras en bussresa till Åbo med övernattning. Föreslagna
besöksobjekt är Forum Marinum, yrkeshögskolan Sydväst/Sjöfart och 
Åbo slott. Närmare detaljer om resan senare.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är nu 10 euro. Styrelsens mål är att verksamheten skall 
ge god valuta för pengarna bl.a. i form av förmånliga medlemsresor och 
rabatter på kursavgifter Betala medlemsavgiften senast den 14.5.2005.
OBS! Medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2004 
kommer att uteslutas vid valmötet i november. Genom att betala både 
fjolårets och årets avgift nu undviker du att bli struken ur medlems-
förteckningen.

Högsjöskepparkurs på svenska

Korsholms vuxeninstitut planerar en högsjöskepparkurs till hösten 2005.
Lärarfrågan ser ut att vara löst så vi hoppas att kursen kommer igång

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2005

KommodorStig Brink321 1146
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Petteri Olkkonen040 551 3010
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2005

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar
en god fortsättning på det nya året 2005. Vi inleder årets verksamhet med
att besöka båtutställningen VENE-BÅT 05 i Helsingfors.

VENE-BÅT 05 lördagen den 19 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den
internationella båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en
bussresa dit lördagen den 19 februari.

Resans pris är 20 euro/person för medlemmar och deras familjemedlemmar. 
Om det finns plats kan även icke-medlemmar komma med till ett pris av 
30 euro/person. I priset ingår bussresa tur-retur till Helsingfors samt inträde 
till båtmässan (värde 8 euro). Avgiften betalas kontant till reseledaren 
Solveig Audas.

Bussen kör via Oravais, Maxmo, Kvevlax, Smedsby, Vasa (stadshuset),
Laihela och Kurikka. Preliminär start från Oravais ca kl 04.45,
returresan från Helsingfors inleds ca kl 17.00. Närmare info om
busstidtabellen ges senare av Solveig Audas eller Stig Brink.

Bindande anmälningar tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter
kl 18), eller Stig Brink, tfn (06) 321 1146, senast den 12 februari.

Examenstillfället i december 2004

I examenstillfället på hotell Silveria den 10 december deltog sammanlagt
50 personer i skärgårdsskepparexamen. Nästa examenstillfälle blir
fredagen den 22 april.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa navigationssällskap håller årsmöte fredagen den 25 februari 
kl 19.00 på hotell Silveria. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

GPS-kurs i Korsholm

Korsholms vuxeninstitut arrangerar en 12 h lång GPS-kurs i Smedsby tre
tisdagkvällar kl 18.00 – 21.15 med start tisdagen den 26 april.

Förhandsanmälan till vuxeninstitutet, tfn 327 7260, 
e-post vuxeninstitutet@korsholm.fi. På kursen används en GPS-simulator, 
varför grundkunskaper i datoranvändning krävs. Navigationssällskapets 
medlemmar betalar halv kursavgift, eller 4 euro. 
Deltagarantalet är begränsat.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Navigationssällskapets styrelse 2005

KommodorStig Brink321 1146
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Petteri Olkkonen040 551 3010
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2004

Många av årets aktiviteter är redan avklarade, bl.a. resan till båtmässan 
i Stockholm samt familjeregattan. Medlemmar i föreningen deltog även 
i den VHF-kurs respektive GPS-kurs som hölls på våren och kunde 
därigenom höja sin nautiska kompetens. Nu är hösten här och vi ser fram 
mot nya aktiviteter.

Höstaktiviteter

Höstens huvudaktivitet är en resa till Strömmingsmarknaden och Forum Marinum 
i Åbo. Resan arrangeras av Oravais Trafik och Solveig Audas är reseledare. 
Program enligt följande:

Lördag 23.10

Uppsamling med bussen enligt behov. Avfärd från Stadshuset i Vasa kl 07.00. 
Resa till Åbo med

lämpliga pauser. Vi besöker Strömmingsmarknaden i Åbo. Den första fiskmarknaden 
hölls vid Aura å år 1636. På marknaden säljs på traditionellt vis saltad strömming, 
kryddfisk samt olika slags marinerad strömming. Besök också anrika Saluhallen med 
alla dess läckerheter. Vi besöker handelssjöfarts- och marinhistoriska museet 
Forum Marinum. Museets guide presenterar utställningarna, som berättar om haverier 
till sjöss, fartygs och sjöfarares skeden, Finlands flotta, farleder, lotsar, tullens och 
sjöbevakarens arbete bl.a.

Sjöfartsinstitutet

Vi besöker även sjöfartsinstitutet där vi bl.a. får stifta bekantskap med en 
navigationssimulator. 

Inkvartering

Logi i dubbelrum på Scandic Hotel Plaza i centrum av Åbo, promenadavstånd till 
Aura å. Middag på hotellet kl 19.00.

Söndag 24.10

Frukost på hotellet. Vi har ännu möjlighet att besöka strömmingsmarknaden på förmiddagen. 
Besök på Åbo slott. Returresa Åbo-Vasa med lämpliga pauser.

Resans pris

– 120 euro/person (vid minst 20 deltagare)
– 99 euro/person (vid minst 30 deltagare)
– Tillägg för enkelrum 30 euro.

I priset ingår

– Bussresa Vasa­Åbo­Vasa i helturistbuss
– Övernattning på hotell i dubbelrum
– Måltider 1 x middag, 1 x frukost
– Reseledarens tjänster

I priset ingår ej

– Övriga måltider
– Måltidsdrycker

Som framgår av prisuppgifterna kommer resans slutliga pris att vara beroende 
av antalet deltagare. Navigationssällskapet står för inträdet till Forum Marinum 
och Åbo slott (ca 16 euro/deltagare)

Anmälningar

till Solveig Audas, tfn (06) 345 0221,kvällstid efter kl 18.00, 
eller till Stig Brink, tfn (06) 321 1146 senast den 23 september. 
Utförligare program och tidtabell sänds till de som anmält sig.

Valmöte 

hålls fredag den 26 november. Plats och tid annonseras i Vasabladet och 
Pohjalainen. Kom med och påverka.

Helsingfors båtmässa Vene/Båt 05

arrangeras 12-20.2.2005. Vi besöker mässan den andra lördagen. Utförligare 
program och anmälningstider sänder vi ut i slutet av året

Högsjöskepparkurs

Korsholms Vuxeninstitut anordnar eventuellt en kurs i astronomisk navigation 
som börjar våren 2005 och fortsätter tre terminer med tent våren 2006.

Medlemsavgiften

Vid årsmötet den 27 februari beslöts att medlemsavgiften nu höjs till 
10 euro, eftersom avgiften till navigationsförbundet också har höjts. 
Styrelsens mål är dock att verksamheten skall ge god valuta för pengarna 
bl.a. i form av förmånliga medlemsresor och rabatter på kursavgifter (se ovan).

OBS! Medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2003 
kommer att uteslutas vid valmötet i november. Genom att betala både 
fjolårets och årets avgift nu undviker du att bli struken ur medlemsförteckningen.

Sjökortsrättelser, F-serien

Utdrag ur Underrättelser för båtförare Nr 1/2004: 
Serie F/819 + special 1/819 Vattenområdet vid Långgrynnan är utfyllt. 
Position ca 63°04,70’N, 21°30,80’O. Serie F/826 Övervattensstenen i 
position 63°24,77’N, 21°49,48’O stryks.

Navigationssällskapets hemsida

Navigationssällskapet har numera en egen hemsida på Internet. 
Innehållet är tillsvidare begränsat, men kommer efterhand att utökas. 
Hemsidan skall innehålla aktuell information om sällskapets olika 
aktiviteter och underlätta kontakten med medlemmarna. 
E-postadressen till sällskapet är navis@nic.fi.

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Har du förslag till verksamhet?

Har du idéer eller förslag till verksamhet för naviga-
tionssällskapet? Kom och presentera dem på årsmötet
den 20 februari (se ovan) eller tag kontakt med någon
av styrelsemedlemmarna.

Navigationssällskapets styrelse 2004

KommodorStig Brink321 1146
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
SekreterareYngve Svarvar346 0255
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Ulf Hägglund346 0139
Petteri Olkkonen040 551 3010
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2004


Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla
och nya medlemmar en god fortsättning på det nya
året 2004.

Tidningssammanslagning

Som en följd av att Finlands Seglarförbund rf och Finlands 
Navigationsförbund rf har inlett sammarbete kring tidningen 
Purjehtija – Seglaren, erhåller för närvarande medlemmar i 
navigationssällskapen tidningen. Sammarbetet gäller dock enbart 
för ett år varefter prövning görs huruvida sammarbetet skall fortsätta.

Allt för sjön 5-7.3 2004 i Stockholm

Planering av vårens resa till båtmässan i Stockholm framskrider. 
Resan arrangeras av Oravais Trafik och Solveig Audas är reseledare. 
OT har gett program och prisuppgifter enligt följande:

Fredag 5.3

Uppsamling med bussen enligt behov. Avfärd från Vasa Stadshus 
kl. 14.00, bussresa till Åbo med lämpliga pauser. Viking Line´s 
MS Isabella avgår kl. 21.00. Ombord har vi två personers hytter 
över bildäck med bäddar bredvid varandra.

Lördag 6.3

Ankomst till Stockholm kl. 6.30. För att ha det bekvämare äter vi 
frukosten på vårt hotell Scandic Hotel Continental. Vi gör en kort 
rundtur i Stockholm. Besök på båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö. 
Bussen kör från mässan in till centrum i två omgångar. Logi och 
middag på Scandic Hotel Continental, beläget i absoluta city 
mittemot Centralstation.

Söndag 7.3

Vi åker hemåt med morgonfärjan. Frukosten äter vi ombord på 
färjan i stället för på hotellet. MS Isabella avgår kl. 7.45 från 
Stockholm. Ombord har vi två personers hytter ovanför bildäck.

Vi anländer till Åbo kl. 19.50, därifrån vidtar hemresan omedelbart.

Prisuppgifter

214 € / person (vid minst 40 deltagare)
225 € / person ( vid minst 30 deltagare)
264 € / person ( vid minst 20 deltagare)

Tillägg för enkelrum 35 € (inkluderar ej enkelhytt)

Som framgår av prisuppgifterna kommer resans slutliga pris att 
vara beroende av antalet deltagare. Navigationssällskapet står 
för inträdet till båtmässan (SEK 120,-).

På lördagskvällen ges tillfälle till teaterbesök för den som så önskar. 
Valet av pjäs blir klart i medlet av oktober när teatrarnas spelplaner 
har fastslagits. Biljettens pris är ca 44 euro.

Anmälan till Solveig Audas, tfn 345 0221, kvällstid efter kl 18.00 senast 
den 11 januari 2004. Finns därefter lediga platset kvar bjuder OT ut 
dem via tidningsannonsering.

Navigationssällskapets hemsida

Innehållet är tillsvidare begränsat, men kommer efterhand att utökas. 
Hemsidan skall innehålla aktuell information om sällskapets olika 
aktiviteter och underlätta kontakten med medlemmarna. 
E-postadressen till sällskapet är navis@nic.fi.

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.suomennavigaatioliitto.com

Har du förslag till verksamhet?

Har du idéer eller förslag till verksamhet för naviga-
tionssällskapet? Kom och presentera dem på årsmötet
den 20 februari (se ovan) eller tag kontakt med någon
av styrelsemedlemmarna.

Sjökortsrättelser, F-serien

Utdrag ur Underrättelser för båtförare Nr 5/20.11.02:
Serie F/820 Tillfällig prick utlagd, typ: O-kardinal, po-
sition 63°08,66’N, 21°05,90’O.
Serie F/821 Sektorfyren Östra Norrskär, positionen
kontrollerad 63°14,84’N, 20°41,70’O. Indragna sektorer:
Vit 004° ­ 014°, röd 014° ­ 110° och grön 342° ­ 004°.
Övriga uppgifter oförändrade.

Navigationssällskapets styrelse 2003

KommodorStig Brink321 1146
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin040 582 7729
SekreterareYngve Svarvar346 0255
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Ulf Hägglund346 0139
Petteri Olkkonen040 551 3010