Formulär för uppdatering av medlemsuppgifter

Navigationssällskapet övergick 2012 till ett webbaserat medlemsregister. Avsikten är att det ska bli enklare att skicka ut information till medlemmarna, t.ex. via e-post eller sms, samt att registerunderhållet ska bli mindre arbetskrävande. Vi behöver dock hjälp av medlemmarna, eftersom uppgifterna i det gamla medlemsregistret till vissa delar var bristfälliga. Med hjälp av detta formulär önskar vi att du kompletterar och uppdaterar alla dina kontaktuppgifter. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt hjälper oss att få uppgifterna insamlade.  Om du har genomfört någon av följande kurser, fyll i året du har gått kursen och datumet för tentamen. Om du inte har gått kursen, lämna fältet tomt.


  Året jag gick kursen: Datum för tentamen:

  Året jag gick kursen: Datum för tentamen:

  Året jag gick kursen: Datum för tentamen:

  Året jag gick kursen: Datum för tentamen:

  Året jag gick kursen: Datum för tentamen: